XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні”

Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом НАМН України Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2016 році, маємо честь запросити Вас взяти участь у XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні” (присвяченій 60-річчю ТДМУ), яка відбудеться 18-19 травня 2017 року на базі ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України”.

Програма конференції 

  1. Організація освітнього процесу з підготовки фахівців в галузі знань «Охорона здоров’я».
  2. Організаційно-правове, кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на додипломному рівні.
  3. Навчально-методичне та організаційне забезпечення підготовки фахівців за
    освітньо-науковим та науковим рівнями.
  4. Сучасні підходи до післядипломної підготовки фахівців у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах.
  5. Університетські клініки та їх роль у забезпеченні освітнього процесу.
  6. Симуляційне навчання у підготовці високопрофесійних фахівців.
  7. Організація освітнього процесу з підготовки офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я».

Детальніша інформація у доданих файлах ЗАПРОШЕННЯ 18-19.05.2017 ЗАПРОШЕННЯ 18-19.05.2017

Поділитись: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKEmail this to someonePrint this page