ІІ етап XIV Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Анатомія людини»

З 22 по 25 квітня 2015 р. на базі кафедри анатомії людини відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з професійно-орієнтованої дисципліни «Анатомія людини» серед студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. В олімпіаді взяли участь 23 студенти, делеговані 11-ма вищими навчальними медичними закладами України.


 

Для проведення олімпіади наказом ректора був створений організаційний комітет у складі:

Голова оргкомітету      Шульгай А.Г. – пофесор

Заступник голови:         Герасимюк І.Є. – завідувач кафедри анатомії людини, професор

Члени оргкомітету:       Боймиструк І.І., доцент кафедри анатомії людини

                                      Ющак М.В., доцент кафедри анатомії людини

                                      Флекей П.П., доцент кафедри анатомії людини

                                      Ремінецький Б.Я., доцент кафедри анатомії людини

Гантімуров А.В., кандидат медичних наук,

асистент кафедри анатомії людини

Лотоцька С.В., аспірант, голова СНТ

Відповідальний секретар:  Галицька-Хархаліс Л.Я., кандидат медичних наук, асистент кафедри анатомії людини.

Об’єктивність оцінки забезпечувала апеляційна комісія:

Голова комісії              Шульгай А.Г. – професор

Заступник голови:         Боярчук О.Р. – декан, професор

Члени комісії:               Гнатюк М.С. – зав. каф. топографічної анатомії і оперативної хірургії, професор

Пришляк А.М. – зав каф. українознавства, професор

Волошин А.Д. – доцент кафедри патологічної анатомії, доцент.

До складу журі увійшли:

Голова журі: Герасимюк І.Є. – завідувач кафедри анатомії людини, професор

Члени журі:

                            Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця;

                            Фоміна Людмила Василівна, доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

                            Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор кафедри нормальної анатомії Івано-Франківського національного медичного університету;

                            Боймиструк Ігор Іванович, доцент кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського;

                            Галицька-Хархаліс Олександра Ярославівна, канд. мед. наук, завуч кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;


Олімпіада проводилась у три тури. Перший тур полягав у встановленні теоретичного рівня підготовки студентів з питань анатомії людини. Шляхом випадкової комп’ютерної вибірки кожен із учасників отримав білет із 3-ма запитаннями, на які давав відповідь у письмовій формі.


У другому турі студенти проходили комп’ютерне тестування згідно розроблених програм. Тест складався з 25 питань які пропонувалося вирішити протягом 30 хвилин.


Третій тур олімпіади включав в себе оцінку теоретичних знань і практичних навичок. У проведенні цієї стадії олімпіади та оцінюванні результатів, як і оцінюванні письмових робіт брали участь члени журі: викладачі нашого університету, а також провідні професори-анатоми з інших медичних університетів.
Об’єктивності оцінок знань і вмінь студентів сприяли як автоматичний підрахунок набраних балів, так і відкритість роботи журі.

Переможцями і призерами олімпіади стали:

Булавіна Катерина Олександрівна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», нагороджена дипломом І ступеня,

Лазько Назарій В’ячеславович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, нагороджений дипломом ІІ ступеня,

Полєєв Сергій Володимирович, Запорізький державний медичний університет, нагороджений дипломом ІІІ ступеня

Після підведення підсумків олімпіади і вручення нагород переможцям, для учасників була організована поїздка у місто Збараж з проведенням екскурсії і краєзнавчому музеї «Збаразький замок».