Меню Закрити

28 серпня 2015 року відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу і Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Відкрив засідання голова профспілкового комітету університету доц. П.Г. Лихацький.

DSC_0649

DSC_0677

Шляхом відкритого голосування делегатами Конференції трудового колективу було обрано мандатну і лічильну комісії.

DSC_0801

Протокол засідання лічильної комісії зачитав її голова проф. Я.П. Нагірний.

DSC_0668

Після доповіді мандатної комісії було обрано робочу президію спільного засідання у складі ректора університету, проректорів і голови профспілкового комітету.

DSC_0681

По першому питанню порядку денного «Підсумки діяльності університету за 2014-2015 н.р. і чергові завдання на новий навчальний рік» з доповіддю виступив ректор університету, проф. М.М. Корда.

DSC_0765

Із співдоповідями виступили:

– перший проректор проф. О.Л. Ковальчук

DSC_0804

– проректор з науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгай

DSC_0810

– проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ

DSC_0829

– проректор  з науково-педагогічної та лікувальної роботи проф. С.Й. Запорожан

DSC_0858

– проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань доц. О.Б. Слабий

DSC_0863

З доповіддю По наступному питанню «Інформація про прийом студентів на 1-й курс 2015-2016 н.р. і затвердження заходів на 2016 рік» виступив відповідальний секретар приймальної комісії доц. В.Й. Кульчицький.

DSC_0876

Проректор з науково-педагогічної роботи проф. А.Г. Шульгай доповідав питання «Затвердження планів роботи вченої ради, ректорату, деканатів, наукового відділу, комісій, комплексу заходів щодо організації навчального процесу в 2015-2016 н.р.» , а також «Внесення змін до Статуту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», які були затверджені Конференцією трудового колективу. Відкритим голосуванням також було обрано новий склад Вченої ради університету.

Поточні питання доповідав проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ.

Інформацію подав вчений секретар Ілля Герасимюк.