Звіт про проведення VIІІ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм»

01-02 жовтня 2015 року на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» була проведена науково-практична конференція «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм».

Вітальним словом від імені ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», проф. М.М.Корди розпочалась конференція, яку виголосив завідувач кафедри патологічної фізіології, д.мед.н, проф. Ю.І.Бондаренко. На конференцію було заявлено 110 наукових праць.

1

Секційні засідання відркиває голова оргкомітету – завідувач кафедри патологічної фізіології, д.мед.н, проф. Ю.І. Бондаренко.

2

Доповідачі висвітлювали актуальні теми та ділились цінними результатами, отриманими в ході експериментів.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

Про актуальність та високу цінність отриманих результатів в ході своїй досліджень, представлених на конференції у вигляді доповідей з ілюстраціями, свідчила жвава дискусія між учасниками конференції та доповідачами:

16 17

16 17 18 19 22 21 20 23 24 25 26

Заслухані доповіді не залишили байдужими нікого.

27 28

У дискусії (обговоренні результатів представлених робіт, патогенезу модельованих патологій) активну участь приймали також студенти

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

29

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Слід розвивати як перспективний напрямок наукових досліджень подальше поглиблене вивчення екстремальних факторів на організм, зокрема гострої комбінованої механічної і термічної травми та їх наслідків на основні порушень функціональних систем організму з експериментальним обгрунтуванням розробки нових способів їх патогенетичної корекції.
  1. Вважати як важливий напрямок теоретичної і практичної медицини всебічне дослідження механізмів пошкоджень серцево-судинної системи в розвитку патологічних процесів та впровадження засобів їх корекції  у  практику.
  1. Продовжити дослідження механізмів розвитку запального процесу за різної локалізації, ролі клітинних і гуморальних реакцій, імунного і цитокінового дисбалансу, оксидативного та нітрооксидативного стресу у патогенезі запалення, здійснювати експериментальну апробацію засобів його медикаментозної корекції.
  1. Надавати належну увагу вивченню ендокринної патології, метаболічного синдрому негативного впливу різноманітних ксенобіотиків на серцево-судинну, дихальну, травну та інші системи організму.
  1. Рекомендувати подальше дослідження ролі газотрансмітерів в патогенезі реперфузійного синдрому, ураження слизової шлунково-кишечного тракту, розвитку ендотеліальної дисфункції при значних фізичних навантаженнях та інших патологічних процесах.
  1. Продовжити вивчення негативних факторів стресу, а також стреслімітуючої, адаптивної дії лікувальних засобів на організм.
  1. Розширювати та зміцнювати зв’язки між навчальними та науково-дослідними закладами України з метою спільного планування  комплексних наукових тем і раціонального використання нової діагностичної та лікувальної апаратури, лабораторних приладів, дефіцитних реактивів, впровадження нових методів дослідження.
  1. Провести в наступному році IX науково-практичну конференцію з даної тематики із залученням кафедр і науково-дослідних установ клінічного профілю.

Інформацію подав Володимир Пелих.