У ТДМУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах»

У 2012 році був прийнятий та набрав чинності Закон України «Про екстрену медичну допомогу» (від 05.07.2012 № 5081-VI) із змінами, внесеними Законом № 333-VII від 18.06.2013, що визначає організаційно-правові засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, і засади створення, функціонування й розвитку системи екстреної медичної допомоги.
Відповідно, для забезпечення втілення засад даного закону на теренах нашої області традиційною вже стала Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах», яка цього року відбулася 24-25 березня на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Konf-TUL-Shved-16036804

Відкрив конференцію 24 березня проректор з лікувальної роботи ТДМУ, професор Степан Запорожан.
«Зниження загальної захворюваності через адекватну їхню профілактику та лікування віднесене до розряду національних пріоритетів, таких як енергетична безпека та інші складові незалежності держави. Власне тому науково-практична конференція, присвячена проблемам внутрішньої медицини та надання медичної допомоги при невідкладних станах, актуалізувала надзвичайно важливі теми в сучасній охороні здоров`я. На мою думку, такі наукові форуми допомагають знайти шляхи вирішення вищезгаданих проблем, отримати нову інформацію і поділитися досвідом. Бажаю плідної роботи!», – зазначив Степан Запорожан.

????????????????????????????????????

Його підтримав у своєму виступі проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.
«Висока частка смертності від захворювань внутрішніх органів внаслідок розвитку ускладнень та гострих клінічних станів неухильно зростає, що зумовлює особливу увагу до даної категорії пацієнтів, тому широке застосування в практичну роботу лікарів України здобутків провідних вчених в різних галузях медицини є надзвичайно актуальним», – зазначив Іван Кліщ.

Konf-TUL-Shved-16036760

З вітальним словом до делегатів конференції звернулися головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар, директор Центру екстреної та невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Джус та завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ, професор Микола Швед.

Konf-TUL-Shved-16036863

Професор Микола Швед своєю доповіддю «Сучасні протоколи надання невідкладної допомоги при гострому коронарному синдромі на догоспітальному етапі» відкрив перше пленарне засідання конференції. Доповідач акцентував увагу на необхідності швидкого прийняття рішення та наданні невідкладної допомоги лікарем при гострому коронарному синдромі ще на догоспітальному етапі.

Konf-TUL-Shved-16036952

Професор Олександр Олійник представив доповідь на тему «Інфузійна терапія шокових станів», в якій детально зупинився на класифікації шокових станів, їхній діагностиці та лікуванні. Доповідач особливо наголосив на необхідності корекції гіповолемії відповідними розчинами із врахуваннями ступеня крововтрати або втрати рідини в цілому та застосування медикаментозних середників для корекції артеріальної гіпотонії.

????????????????????????????????????

Асистент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ Віталій Гурський виступив із доповіддю «Невідкладна допомога при діабетичних комах», в якій ретельно розглянув особливості кожної з діабетичних ком, їхні діагностичні критерії, диференціальна діагностика та невідкладна допомога, в тому числі і на до госпітальному етапі.

Konf-TUL-Shved-16037022

Асистент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ Олена Прокопович представила доповідь на тему «Протоколи надання невідкладної допомоги при артеріальній гіпертензії та гіпертензивних кризах різного типу», в якій детально проаналізувала лікувальну тактику як при звичному перебігу артеріальної гіпертензії, так і при гіпертензивних кризах – ускладненому та неускладненому.

Konf-TUL-Shved-16037066

З особливою зацікавленістю учасники конференції слухали доповідь доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ Олександра Сусла на тему «Сучасна тактика і алгоритми надання невідкладної допомоги постраждалим при гострому отруєнні невідомим газом та невідомою речовиною», в якій акцентував увагу на необхідності негайної допомоги при гострому отруєнні, описав діагностику та лікувальну тактику вказаних станів.

Konf-TUL-Shved-16037090

Доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ Оксана Сидоренко в доповіді «Алгоритм надання невідкладної допомоги при синкопальних станах» детально проаналізувала етіологічні та тригерні чинники розвитку синкопе, клініку, діагностичні методи та лікувальну тактику залежно від причини, що зумовило розвиток синкопального стану.

Konf-TUL-Shved-16036954

Асистент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ Ярослав Кіцак виступив із доповіддю «Стандарти надання екстреної допомоги при політравмі», в якій ретельно розглянув особливості перебігу політравми, діагностичні критерії та невідкладна допомога, в тому числі і на догоспітальному етапі.

Konf-TUL-Shved-16037077 Konf-TUL-Shved-16036822

Konf-TUL-Shved-16036981 Konf-TUL-Shved-16037010

У рамках конференції проведено 2 майстер-класи.

Перший – на тему «Алгоритми надання медичної допомоги при невідкладних станах», де були детально розглянуті питання серцево-легеневої та мозкової реанімації у дорослих в амбулаторних умовах та в стаціонарі для відпрацювання алгоритмів надання невідкладної медичної допомоги при гострих терапевтичних станах.

Інший майстер-клас, присвячений надзвичайно перспективній проблемі екстреної медичної допомоги, – «Методика FAST-протоколу при політравмі», де особлива увага була наголошена на виконанні ургентної сонографії при політравмі.

Також в рамках конференції була проведено засідання завідувачів профільних кафедр з дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога», участь в якому прийняли участь представники однопрофільних кафедр Харківського, Івано-Франківського, Одеського національних медичних університетів, Дніпропетровської та Української стоматологічної державних медичних академій. Були розглянуті особливості методичного та матеріально-технічного забезпечення вказаної навчальної дисципліни та презентовано підручник «Екстрена та невідкладна медична допомога» за редакцією професора Миколи Шведа, виданий у видавництві ТДМУ «Укрмедкнига».

Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам із дотриманням стандартів на всіх етапах дасть змогу практикуючим лікарям надавати адекватну медичну допомогу на сучасному рівні, а також допоможе керівництву МОЗ України побачити проблему та накреслити нові шляхи її розв’язання у протоколах ведення хворих.

За результатами роботи конференції було прийнято рішення щодо спрямування та поєднання зусиль лікарів медицини невідкладних станів, кардіологів, неврологів, радіологів, сімейних лікарів Тернопільської області на ефективне розв’язання проблем невідкладних терапевтичних станів та профілактики їх фатальних ускладнень, застосування новітніх досягнень науки при наданні екстреної медичної допомоги з урахуванням напрацювань світових та національних експертних організацій.

Інформацію подала кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги.