Доцент ТДМУ відвідала провідні клініки Парижу

З 2 по 12 квітня 2016 року доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Покотило Олена Олександрівна взяла участь у реалізації українсько-французької освітньо-культурної програми медичної співпраці. У рамках проекту, організованого французькою неурядовою громадською організацією «Асоціація французько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації» (ASFUDS) у співпраці з Українським лікарським товариством у Львові, взяло участь 7 викладачів ВНЗ України (Львів, Київ, Тернопіль), 7 студентів медичного факультету (НМУ, ОНМедУ) та 45 працівників охорони здоров’я.

Метою проекту було ознайомлення вітчизняних лікарів, фармацевтів і студентів медичних університетів із однією з кращих у світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних установ та системою підготовки медичних кадрів у Франції, відвідування спеціалізованих музеїв медицини та фармації, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Вражаючим і незабутнім було відвідування Інституту Париж V-Рене Декарт, де відбулося ознайомлення з діяльністю медичного факультету, відвідування Музею історії медицини та музею патанатомії Г.Дюпюйтрена. Музей має вагомий історичний і академічний інтерес, оскільки в ньому представлено понад 6000 об’єктів, в тому числі багато скелетів, сотні посудин із законсервованими ембріонами.

IMG_6318

Особливе зацікавлення викликала лекція, на якій висвітлювались основні принципи та засади створення і організації навчального процесу в Університеті імені Рене Декарта (Париж V). Це є головний медичний ВНЗ Франції, в якому щорічно навчається приблизно 30 тисяч студентів. В структуру цього університету входять факультети біомедицини, фармацевтики та біології, зубної хірургії, дитячих хвороб, тощо. Освітній процес в цьому університеті має свої особливості, оскільки найбільшу частину свого навчального часу студенти присвячують роботі з текстами першоджерел або проводять у наукових лабораторіях. Навіть лекційні заняття проводяться як читання декількох джерел з подальшим обговоренням їх під чітким контролем викладача. До речі, звичного чергування лекцій і семінарів в Паризькому університеті немає, тому що основний акцент робиться на самостійній роботі студента. На відміну від інших престижних університетів, що входять в топ світових освітніх рейтингів, навчання в Університеті імені Рене Декарта доступне багатьом – за один навчальний рік студенти платять від 250 до 1000 євро. До того ж студенти-іноземці можуть розраховувати на стипендію за умови відмінних навчальних показників.

Велике зацікавлення викликала пізнавальна екскурсія у відділення акушерства та гінекології Шпиталю Дяконес та відділення акушерства та гінекології шпитального центру Кошен (Париж), де ознайомилася із структурою та організацією роботи закладів, широким спектром і високим рівнем надання медичних послуг.

IMG_6099

Під час відвідування відділення акушерства та гінекології Шпиталю Дяконес

 Неабиякий інтерес і позитивне враження склалося після прослуховування ознайомчих лекцій головного лікаря відділення ортопедії та хірургії Шпиталю Орсей про діяльність основних функціональних підрозділів і закладу в цілому, де була акцентована увага на унікальності проведення складних хірургічних маніпуляцій із застосуванням новітніх технологій.

Під час ознайомлення з роботою відділення ургенції Шпиталю Bichat та Клініки Антуана Беклера в Кламарі була проведена ознайомча лекція, в якій детально проаналізовано особливості надання невідкладної допомоги пацієнтам із дотриманням стандартів на всіх етапах.

 IMG_6116

Делегація українських лікарів, провізорів і студентів – медиків під час зустрічі з головним лікарем Шпиталю Дяконес Тері Арне.

 У відділенні радіології Шпиталю Hôtel-Dieu цікавою і змістовною була лекція про ендоваскулярне лікування пацієнтів з різноманітною серцево-судинною патологією. У відділенні ендоваскулярні втручання виконуються на сучасному обладнанні виробництва компанії Philips з використанням новітніх технологій та інструментів, що дозволяє проводити лікування пацієнтів з різноманітними видами порушень ритму та провідності серця. При цьому операція та час перебування в стаціонарі може зайняти 1 день.

Особливо запам’яталось знайомство з відділенням кардіології Європейського Шпиталю Помпіду. Це сучасний комфортабельний медичний комплекс, який відповідає всім вимогам новітньої клінічної медицини.

Позитивне враження склалося також від знайомства зі структурою і діяльністю провідного французького лікувального закладу у галузі психіатрії та неврології Moreau de Tours Клінічного центру Святої Анни. Щорік Центр приймає на стажування лікарів з різних країн, серед яких і Україна. Лікарі-стажисти мають можливість отримати неоцінимий досвід в проведенні хірургічних операцій і опануванні нових методик лікування складних захворювань, таких як епілепсія, хвороба Паркінсона тощо.

На завершення в рамках освітньої програми ознайомилася із найбільшою у світі колекцію із 4800 воскових муляжів хворих на шкірні захворювання у Дерматологічному музеї муляжів Клініки Святого Луї і відвідала Музей Інституту Пастера – науково-дослідницький інститут в Парижі, що займається дослідженнями в області мікробіології, інфекційних захворювань і вакцин.

Приємним є те, що під час ознайомчо-освітньої програми вдалося напрацювати багато нових цікавих напрямків можливої майбутньої співпраці.

 Інформація надана доцентом Покотило О.О.