Науковець ТДМУ про експериментальні дослідження в рамках програми Fulbright Scholar

З 1 жовтня 2015 року по 1 липня 2016 року завідувач кафедри загальної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, стипендіат програми Fulbright Scholar Галина Фальфушинська проводила експериментальні дослідження у лабораторії фізіології морських безхребетних біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті (штат Північна Кароліна). На початку стажування науковець ТДМУ працювала над проектом «Інтегральна оцінка впливу гіпоксії та нанозабруднення на морських молюсків з використанням фізіологічних та молекулярних маркерів», ідея якого зародилася під час її перебування у 2014 році у зазначеній лабораторії приймаючого університету (керівник – др. І.Соколова) в межах проекту, фінансованого Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global, USA). Під час підготовки до відрядження з куратором було узгоджено таку програму виконання експериментальних досліджень:

1) освоєння методики виконання ПЛР в реальному часі, Western Blot та Southern Blot аналізів;

2) визначення експресії білків теплового шоку (HSP70, HSP60) та гіпоксійно-індукованого фактору (HIF-1α);

3) визначення фізіологічних показників в устриць за умов гіпоксичного стресу та впливу нано-ZnO.

Для реалізації поставлених завдань було виділено м-РНК з тканини зябер та мантії з 30 устриць у контролі та за умов гіпоксичного стресу і реоксигенації Тризоловим методом, який є відносно низьковартісним і широко використовується в університетських лабораторіях США. Гомогенність фракції м-РНК контролювали за допомогою горизонтального електрофорезу в агарозному гелі (1,5%) та за допомогою приладу NanoDrop-2000. Також визначали кількість м-РНК у пробі за допомогою NanoDrop-2000. Проводили клонування ДНК стандартними методами з використанням набору SuperScript (Thermo Fisher). Конструювання праймерів проводили з використанням програми PrimerQuest, IDT. Відповідність праймерів таргетним протеїнам визначали з використанням програми Blast.

Інтенсивною працею в режимі 24/7 Галина Фальфушинська реалізувала поставлені задачі в рекордно-короткий період та за результатами досліджень спільно з колегами з лабораторії др. Соколової опублікувала статтю.

Після цього спільно з керівником лабораторії було прийнято рішення про розширення програми експериментальних досліджень та інтеграцію др. Г.Фальфушинської в два проекти, фінансованих Duke Energy (USA) («Водойми-охолоджувачі електростанцій як відкриті лабораторії для вивчення глобальних змін клімату») та National Science Foundation (USA) («Біомінералізаційні процеси та їх модуляція чинниками природного середовища у морських молюсків»).

У рамках проекту «Водойми-охолоджувачі електростанцій як відкриті лабораторії для вивчення глобальних змін клімату» (Duke Energy, USA) др. Г. Фальфушинська працювала над з’ясування механізмів адаптації інвазивних молюсків- ектотермів до підвищених температур.

Наступним кроком було виконання досліджень у межах проекту «Біомінералізаційні процеси та їх модуляція чинниками природного середовища у морських молюсків» (National Science Foundation, USA). Галина Фальфушинська працювала (і продовжує роботу, яка перебуває сьогодні на стадії обговорення) над питанням участі гіаліноцитів та гранулоцитів гемолімфи та мантії устриць Crassostrea gigas у біомінералізації.

Протягом відрядження др. Фальфушинська відвідала конференцію для Фулбрайтерів у Сіетлі, присвячену проблемам глобальної зміни клімату, де заслухала низку доповідей, взяла участь у волонтерській акції та «круглому столі» щодо проблем глобальної зміни клімату та факторів які її спричиняють у світі (на прикладі країни Фулбрайтера). Участь у конференції збагатила фулбрайтерів не лише в науковому плані, але й соціокультурному. За чотири доби організатори конференції зробили неможливе – їм вдалося познайомити між собою і створити плідне підґрунтя майбутніх товариських відносин між 75 фулбрайтерами з усього світу.

Було досягнуто домовленість щодо спільного продовження досліджень, дискусії та написання міжнародних проектів. Окреслено попередні задачі для продовження творчої співпраці.

«Стажування за програмою Фулбрайта збагатило мене як науковця та ментора. Здобуті знання та досвід я активно буду поширювати у рідному Тернопільському державному медичному університеті.

Дякую фонду Фулбрайта, рідному університету, приймаючому університету, насамперед, куратору др. І.Соколовій за надану можливість здобути неоціненний досвід та підвищити свою професійну кваліфікацію. Запрошую випускників ТДМУ, докторантів та професорсько-викладацький склад брати активну участь у стипендіальних програмах фонду», – зазначила Галина Фальфушинська.

1

Г.Фальфушинська на презентації діяльності та програм NASA у столиці Північної Кароліни, м. Ралі

2

3

Г. Фальфушинська на церемонії вручення відзнак Почесним Міжнародним стипендіатам (товариство Phi Beta Delta) в Університеті Північної Кароліни в Шарлоті.

4

Галина Фальфушинська з колегами з Університету Північної Кароліни в Шарлоті на відпочинку в Аппалачах у день (15.10.2015), згідно даних офіційних служб спостереження Штату Північної Кароліни, максимального різнобарв’я листя.

5

Фулбрайтери активно залучаються у волонтерські акції. На прибиранні парку Juanita Beach Park (м. Сіетл).

6

Україно-індійська співдружність фулбрайтерів. Семінар фулбрайтерів у Сіетлі, Університет Вашингтона.