Аналітичний центр CEDOS визнав ТДМУ одним з кращих у рейтингу прозорості діяльності

Упродовж лютого-липня 2016 року на замовлення аналітичного центру CEDOS було здійснено контент-аналіз інформації, оприлюдненої на офіційних сайтах університетів, їхніх факультетів та кафедр, а також відповідей на інформаційний запит. Прозорість діяльності вишів оцінювали за шістьма складовими (індикаторами), зокрема адміністративна прозорість, фінансова прозорість, стратегічний план розвитку, інформація про можливості працевлаштування для випускників, інформація про можливості міжнародного обміну та інформування про зміст навчання. Ці складові були поділені на понад 40 окремих параметрів. Компанія свідомо не публікувала цьогорічний рейтинг під час вступної кампанії, щоб не впливати на вибір абітурієнтів.

logo

Дослідження охопило усі державні та комунальні університети, академії та інститути, окрім вишів силових структур, які мають специфічний режим доступу до інформації. Загалом мова йде про 186 вищих навчальних закладів, в яких навчається 1,25 мільйонів студентів, тобто понад 91% усіх студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації за старою класифікацією. За цим рейтингом Тернопільський державний медичний університет був визнаний одним з кращих вищих навчальних закладів України щодо прозорості діяльності. У листі компанії йдеться, що «ваш університет є зразковим для більшості ВНЗ в Україні».

sajt

Результати дослідження кожен ВНЗ отримав на свої офіційні електронні скриньки. У листі були надані індивідуальні рекомендації для покращання інформативності веб-сторінок, в яких були виокремлені як сильні, так і слабкі сторони сайтів кожного університету.

Нагадаємо, що рейтинг 2015 року охоплював лише ті виші, які мають статус національного. Рейтинг 2016 року охопив усі державні та комунальні університети, інститути та академії. Дослідження здійснювалося в рамках проекту «Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів» Міжнародного фонду «Відродження» (IRF) у співпраці з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF), за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні (SIDA).

Рейтинг прозорості університетів є одним з багатьох механізмів забезпечення якості вищої освіти. Учасники команди цьогорічного дослідження прагнули показати, наскільки університети готові бути відкритими та інформувати своїх студентів і викладачів, а також широку громадськість про політику закладу через свої сайти. Рейтинг зроблено з метою віднайти найкращі практики серед українських університетів та всередині кожного університету серед різних факультетів та кафедр, аби поширити ці практики на якомога більше веб-сторінок українських вишів. Відкритість інформації не є запорукою високої якості освіти, проте вона є необхідною умовою для усвідомленого вибору абітурієнтів, студентів та викладачів.

На думку представників компанії CEDOS, доступ до інформації слугує основою для впровадження дієвих механізмів забезпечення якості освіти. Цей чинник набирає ще більшої ваги за умов децентралізації, що розпочалася у системі вищої освіти України. Власне, доступ до інформації став одним із 10 стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (ESG), які були затверджені на останній конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої освіти. Володіючи інформацією про навчальні програми, абітурієнти та студенти здатні зробити більш зважений вибір щодо свого майбутнього фаху. Фінансова прозорість – це запорука довіри суспільства і, що важливо для майбутнього розвитку, донорів та меценатів. Адміністративна прозорість є підвалиною для поширення інформації про права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу, боротьби з порушенням їхніх прав, корупцією, кумівством та непотизмом.

Національне опитування студентів, проведене у лютому 2016 року компанією «Gfk» на замовлення CEDOS, показало, що сайти університетів були джерелом інформації під час вибору ВНЗ для 56% теперішніх студентів. Цей показник має тенденцію до зростання. Нові покоління вступників будуть дедалі більше спиратись на сайти університетів, обираючи свою майбутню спеціальність та ВНЗ. У таких умовах сайт стає стратегічно важливим інструментом інформаційної політики, за допомогою якого ВНЗ має змогу знаходити абітурієнтів, які відповідають вимогам університету. Водночас згадане опитування показує, що 59% студентів відчували брак інформації під час вибору університету. У питанні множинного вибору найбільше відповідей набрала нестача інформації про перспективи працевлаштування (22%), бази та можливості практики (18%), програми міжнародних обмінів (16%) та інформації про сам зміст програм і дисциплін (15%), кваліфікацію викладачів (13%). Такі дані та рекомендації ESG, як теоретичні підвалини, спонукали аналітичний центр CEDOS провести дослідження інформативності сайтів ВНЗ.

Автори дослідження ставили за мету виокремити сильні та слабкі сторони інформаційної політики кожного ВНЗ, а також звернути увагу керівництва університетів на найкращі практики наповнення сайтів вищих навчальних закладів та запропонувати консультаційну допомогу у поширенні цих практик. З цією метою результати дослідження були опубліковані у формі рейтингу університетів.

Щодо Тернопільського державного медичного університету, то доступ до інформації і прозорість діяльності була визнана вище середнього рівня за такими критеріями, як міжнародні обміни, фінансова прозорість, адміністративна прозорість, стратегічне планування. Також були надані певні рекомендації у напрямку покращання наповнення інформацією щодо можливостей працевлаштування та змісту навчання.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.