Європейський досвід викладання сімейної медицини в практичну діяльність ТДМУ

Викладачі кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, зокрема професор Лілія Бабінець та доцент Ірина Боровик мали честь бути учасниками тренінгу з сімейної медицини Leonardo 2.

Проф. Лілія Бабінець (Україна); Роджер Прайс FRCGP, Health Education England, Past-UK EURACT Council member (Велика Британія); професор ЗПСМ Тартуського університету Естонії Рут Калда; Егле Прайс, Past-President of EURACT (Велика Британія); Ігор Шваб, професор СМ, екс-президент Європейського відділення WONCA, завідувач кафедри СМ медичної школи, Любляна (Словенія); Кетеван Югхелі, викладач СМ медичного факультету Університету Кутаїсі (Грузія); доцент Ірина Боровик (Україна).

Проф. Лілія Бабінець (Україна); Роджер Прайс FRCGP, Health Education England, Past-UK EURACT Council member (Велика Британія); професор ЗПСМ Тартуського університету Естонії Рут Калда; Егле Прайс, Past-President of EURACT (Велика Британія); Ігор Шваб, професор СМ, екс-президент Європейського відділення WONCA, завідувач кафедри СМ медичної школи, Любляна (Словенія); Кетеван Югхелі, викладач СМ медичного факультету Університету Кутаїсі (Грузія); доцент Ірина Боровик (Україна).

Цей курс відбувся в рамках проекту програми безперервного розвитку освіти тренерів загальної практики в Європі і був організований консорціумом партнерів Європейської академії викладачів загальної практики EURACT, членами якої і представниками від Української асоціації сімейної медицини є Лілія Бабінець та Ірина Боровик.

1

Курси Leonardo EURACT були запроваджені для того, щоб забезпечувати високу якість кадрів в секторі первинної медико-санітарної допомоги з метою забезпечення безперервної освіти для лікарів загальної практики, а також для гармонізації підготовки GP/FM у Європі. Такі освітні завдання вимагають добре підготовлених і високої кваліфікації тренерів, викладачів-практиків.

2

Другий рівень курсу «Leonardo EURACT» був розрахований на компетентних викладачів, які беруть участь у навчанні лікарів загальної практики – сімейної медицини, і сприяв підвищенню кваліфікації викладача до рівня досвідченого тренера. Він спрямований на забезпечення поглибленого розуміння методів сучасного навчання і отримання уявлення про переваги спільного європейського підходу.

Тренінг «Leonardo EURACT» відбувся в Естонії, зокрема в древньому місті Тарту. Це друге за величиною місто в країні і одне з найстаріших у Балтії. Перша писемна згадка про нього датується 1030 роком. Тарту завжди був інтелектуальною столицею Естонії.

3

Тренінговий курс тривав упродовж трьох днів і зібрав 32 колег-викладачів сімейної медицини з Норвегії, Швеції, Фінляндії, Грузії, Латвії, Греції, Кріту, Румунії, Мальти, Естонії та України.

Тренінг складався з чотирьох модулів, які охоплювали найбільш необхідні педагогічні аспекти в роботі викладача сімейної медицини. Робота була організована в малих групах, що дало змогу кожному учаснику проекту відвідати три з чотирьох запропонованих модулів. Учасникам були запропоновані такі модулі:

  • Малі групи. Лідерство. Фасилітація.
  • Навчальне консультування.
  • Проблеми в навчанні.
  • Представлення програм.

Першим модулем «Малі групи. Лідерство. Фасилітація» керувала тренер з Великої Британії – Past-President of EURACT Егле Прайс.

Цей модуль був направлений на демонстрацію концепції малої групи, принципів її функціонування та етапи її динаміки. Також було розкрито проблеми, які можуть виникнути в групах, їх можливі причини та рішення, основні принципи і завдання малого керівництва групи, її завдання і цілі, принципи роботи малих груп, здійснення керівництва ними.

Особливу цікавість викликали питання фасилітації, тобто організації процесу колективного розв’язання проблем у групі, який керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу. Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах управління суб’єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб’єкт має поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу. Завдяки цьому модулю курсанти мали можливість набути розуміння принципів фасилітації в малих групах, поділити своїм досвідом, зазначити можливості використання набутих знань та вмінь на практиці.

Не менш цікавим був модуль, що розкривав вирішення проблем тих, хто навчається, який був проведений Роджером Прайсом FRCGP, Health Education England, Past-UK EURACT Council member, (Велика Британія). Цей модуль розглядав проблеми, які можуть виникнути між педагогами та тими, хто навчається, а також те, яким чином вони можуть вирішуватись. Вивчення модуля розкрило найбільш часті перешкоди на шляху навчання, вказало на необхідність точної та адекватної оцінки проблем в навчанні, можливості надання допомоги учням з труднощами. Модуль складався з рольових ігор, які були підготовлені у формі домашнього завдання. У результаті його вивчення було зроблено висновок про значну роль у вирішенні проблеми зворотного зв’язку (feedback). Зворотній зв’язок може забезпечити можливості навчання для кожного з нас, ми можемо використовувати реакції інших як дзеркало для спостереження за наслідками нашої поведінки. Зворотній зв’язок допомагає зробити нас більш обізнаними в тому, що ми робимо і як ми робимо, збільшуючи тим самим нашу здатність змінюватись, змінювати свою поведінку, в результаті чого ставати більш ефективними в наших взаємодіях з іншими людьми.

Ігор Шваб, професор сімейної медицини, екс-президент Європейського відділення всесвітньої організації сімейної медицини WONCA, завідувач кафедри сімейної медицини медичної школи Любляна (Словенія) був керівником модуля «Навчання консультації». Цей модуль розкрив принципи та обмеження консультування у викладанні сімейної медицини, описав і протестував різні методи оцінки консультацій, практичні проблеми, що виникають при організації навчання консультації.

Проблемі створення навчальних планів та програм був присвячений модуль, представлений господинею заходу, професором загальної практики-сімейної медицини Тартуського Університету Естонії Рут Калдою. Цей модуль розкрив можливості втілення результатів навчання з навчальних програм в реальну життєву практику. Рут Калда вдало поєднала навчальну термінологію з навчальним планом, дала зрозуміти яким чином навчальний план може бути застосований безпосередньо в навчанні лікарів загальної практики, навчила можливостям конвертації педагогічного досвіду в підвищення якості результатів навчального процесу.

Під час тренінгу використовувались різноманітні найсучасніші методики навчання, такі як інтерактивний семінар, робота в малих групах, Buzz групи, рольова гра, мозковий штурм, обговорення, зворотній зв’язок, пленарні доповіді, проводилась підготовка навчальних матеріалів та їх обговорення.

Навчання пройшло доволі насичено, цікаво та корисно. Учасники отримали багато нових знань, оволоділи сучасними методиками викладання та навчання, поділились досвідом своїх країн.

Набуті знання та практичні навички будуть використані в навчальному процесі викладання дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина», а також у написанні статей навчально-методичного спрямування з метою обміну набутим досвідом.

Робота у малих групах з викладачами сімейної медицини з європейських країн дозволила реально оцінити свої сили, зрозуміти переваги й недоліки нашої вітчизняної системи викладання сімейної медицини, а також намітити шляхи подальшого зростання.

Основний висновок – викладати сімейну медицину повинні тренери і науковці-вихідці з практики первинної ланки надання медичної допомоги зі сформованим менталітетом лікаря загальної практики-сімейної медицини. Філософію сімейного лікаря можуть правдиво й ефективно формувати тільки фахівці з досвідом лікаря первинної медичної допомоги.

Інформацію подала професор Лілія Бабінець.