У ТДМУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»

Кафедри внутрішньої медицини №1 і пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського організували Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів», яка відбулася 13 жовтня 2016 року у конференц-залі Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

dsc_8836 dsc_8857 dsc_8886 dsc_8887

Мета конференції – обговорити актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

dsc_8897

Іван Миколайович звернув увагу на актуальність запропонованої тематики конференції, важливість залучення доповідачів різних терапевтичних профілів, наукову і практичну значимість ендокринологічної, кардіологічної, ревматологічної і пульмонологічної тематики доповідей для присутніх сімейних лікарів загальної практики, терапевтів, лікарів профільних спеціальностей, а також лікарів-курсантів та інтернів  післядипломної освіти. Проведення такого рівня конференцій, без сумніву, підвищує рівень їх теоретичної і практичної підготовки. Саме завдяки таким заходам науковці мають змогу висвітлити результати досліджень, ознайомитися з науковими здобутками передових наукових терапевтичних шкіл України, взяти участь у дискусіях. На завершення Іван Миколайович побажав усім учасникам конференції плідної праці.

dsc_8866

З вітальним словом виступила заступник начальника Тернопільського обласного управління охорони здоров’я Лідія Чайковська, яка звернула увагу на процеси реформування охорони здоров’я. Вона також підкреслила особливу роль сімейного лікаря у веденні хворих з різною терапевтичною патологією. У своїй промові Лідія Чайковська наголосила на розширенні прав пацієнтів, які полягатимуть у праві вибору не лише лікуючого лікаря, а й закладу для надання невідкладної і стаціонарної медичної допомоги.

До початку конференції на адресу оргкомітету надійшло 46 робіт. Серед них тези доповідей з Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, Національного медичного університету імені О.Богомольця (Київ), Національного фармацевтичного університету (Харків), Буковинського державного медичного університету (Чернівці), Полтавського базового медичного коледжу, Інституту мікробіології та імунології імені І.Мечникова (Харків), Івано-Франківського національного медичного університету, Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру, Тернопільської університетської лікарні.

Під час двох пленарних засідань учасники конференції мали змогу заслухати та обговорити 27 доповідей.

dsc_8918

Професор Володимир Паньків – завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ.

З доповіддю виступив завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ, професор Володимир Паньків, в якій зазначив про необхідність своєчасної діагностики цукрового діабету, особливо 2 типу. Володимир Іванович наголосив, що саме компенсація цієї недуги веде до зменшення виникнення та прогресування хронічних ускладнень цукрового діабету. Він також додав, що корекція глікемії натще, постпрандіальної глікемії, глікованого гемоглобіну та ліпідограми є запорукою успіху лікування ЦД та його ускладнень.

dsc_8951

Людмила Матвієць – канд. мед. наук, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика.

Людмила Матвієць відмітила, що судинні захворювання головного мозку порушують якість життя пацієнта. Хворі з амбулаторним рівнем розладів та поліморфізмом клінічної карти, як правило, звертаються до лікарів первинної ланки сімейної допомоги. Таким пацієнтам рекомендовано призначати такі судинні препарати, як «Вінпоцитин» та «Кавінтон». Серед антидепресантів сімейні лікарі можуть використовувати «Пароксетин».

dsc_8977

Професор Надія Скрипник – завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету.

Завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, професор Надія Скрипник закцентувала увагу на проблемах вузлових захворювань щитоподібної залози у світі, та в Івано-Франківській області зокрема. В своїй доповіді Надія Василівна переконливо довела, що співпраця лікарів УЗ діагностики та ендокринологів дозволять з більшою ймовірністю діагностувати злоякісні пухлинні утвори ЩЗ, вчасно і обґрунтовано направляти хворих на пункцій ну біопсію та оперативне втручання. Цим самим вони будуть сприяти покращанню якості та тривалості життя.

dsc_8993

 Професор Ігор Садовий – завідувач кафедри терапії та медичної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького.

У своїй доповіді професор Ігор Садовий акцентував увагу на пневмонії як ускладненні вірусних інфекцій. Він зупинився на класифікації та стандартах лікування даного захворювання залежно від класів ризику. Окремо виділив клінічні прояви та лікування стафілококової пневмонії.

1

Професор Надія Пасєчко –  завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Професор Надія Пасєчко навела клінічні випадки розбору хворих і показала можливі шляхи ведення пацієнтів на ЦД, залежно від супутньої патології та ступеня компенсації цукрового діабету. Особлива увага у доповіді була приділена сучасним цукрознижуючим препаратам, які тільки починають завойовувати український ринок.

2

Професор Сергій Андрейчин – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Професор Сергій Андрейчин зупинився на діагностиці і лікуванні ХОЗЛ – одним із найбільш частих та важких прогресуючих захворювань дихальної системи, яке залишається значною медико-соціальною проблемою сьогодення. Зокрема наголосив на особливостях лікування в залежності від важкості перебігу хвороби, відмітив ефективність систематичної терапії симбікортом.

3

Надія Ярема – професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Професор Надія Ярема акцентувала увагу на обґрунтованості призначення комбінованої антигіпертензивної терапії, відповідно до уніфікованого клінічного протоколу з артеріальної гіпертензії Асоціації кардіологів України, європейських та американських рекомендацій, даних доказової медицини, а також виклала стратегію з призначення та дозування основних антигіпертензивних препаратів з метою попередження ускладнень артеріальної гіпертензії, підвищення прихильності хворих до лікування і покращення якості та тривалості їх життя .

4

Ігор Лопух – доцент кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії факультету післядипломної освіти Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика.

Доцент Ігор Лопух звернув увагу на критеріях діагностики синдрому подразнення кишківника, значення лабораторного обстеження калу, визначення кальпротектину, лактоферину при підозрі на онкозахворювання шлунково-кишкового тракту. Також розповів про нові тенденції в лікуванні цієї патології.

5

Надія Ярема – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

У своїй доповіді доцент Надія Ярема відмітила поширеність суглобового синдрому в практиці терапевта, зупинилася на необхідності верифікації етіологічних чинників та зазначила, що саме цей синдром може бути проявом паранеопластичних процесів.

6

Марія Руда – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Доцент Марія Руда поінформувала, що віруси грипу в основному передаються від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і мають симптоми, схожі з іншими ГРВІ, але є набагато небезпечнішими. Тому перші ж симптоми при захворюванні вимагають особливої уваги. Як зазначила Марія Миронівна, найефективнішим способом запобігти захворюванню залишається вакцинація, проте не варто нехтувати основними правилами під час недуги.

За результатами конференції була прийнята резолюція. Матеріали конференції опубліковані у журналі « Здобутки клінічної та експериментальної медицини».