Засідання спеціалізованих вчених рад в ТДМУ

27 і 28 жовтня в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 під головуванням доктора медичних наук, професора Бойчук Алли Володимирівни.

photo0102

На порядку денному було:

1. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Йосик Ярини Іванівни «Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних інфекцій та оптимізація діагностики і терапії» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий керівник – Андрейчин Михайло Антонович, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф., завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Офіційні опоненти: Москалюк Василь Деонізійович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Буковинського державного медичного університету; Матейко Галина Богданівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету.

image2 photo0101

2. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мартинюк Вікторії Миколаївни «Сучасні підходи до лікування генітального ендометріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Науковий керівник – Маланчук Лариса Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Офіційні опоненти: Гнатко Олена Петрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Національного медичного університету імені О.Богомольця; Гладчук Ігор Зиновійович, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету.

3. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Шорікова Євгена Івановича «Маркери ендотеліальної дисфункції та ремоделювання серця та судин при гіпертонічній хворобі, поєднаній із цукровим діабетом 2 типу: генетичні, морфофункціональні, гемостазіологічні та фармакоекономічні детермінанти лікування» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий консультант – Хухліна Оксана Святославівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету. Офіційні опоненти: Бабінець Лілія Степанівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського; Катеренчук Іван Петрович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами Української медичної стоматологічної академії; Радченко Олена Мирославівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького.

4. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Балабан Алли Іванівни «Діастолічна дисфункція і кисневе забезпечення тканин та їх корекція при стабільній стенокардії напруги із супутнім цукровим діабетом 2 типу» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Ярема Надія Іванівна, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 1 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Офіційні опоненти: Паньків Володимир Іванович, д.мед.н., проф., головний співробітник відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України; Хухліна Оксана Святославівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

Рішенням спеціалізованої вченої ради присуджено науковий ступінь доктора медичних наук Шорікову Євгену Івановичу і кандидата медичних наук Йосик Ярині Іванівні, Мартинюк Вікторії Миколаївні та Балабан Аллі Іванівні.