Науковці ТДМУ взяли участь у форумі аритмологів України

Асоціація кардіологів України під час останнього Національного конгресу кардіологів виступила з ініціативою про оголошення 2016 року «Роком серця в Україні». Одним з пунктів у плані заходів згідно зі спільним наказом МОЗ та НАМН України було проведення майстер-класу, метою якого є широке впровадження в нашій країні сучасних підходів до ведення пацієнтів з патологією серця та судин, в тому числі з різними видами аритмій.

9 листопада 2016 року за ініціативи Асоціації аритмологів України та робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Стражеска» НАМН України, Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації та за активної участі кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги на базі Тернопільської університетської лікарні традиційно відбувся майстер-клас «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією».

1

У ньому взяли участь відомі науковці ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Стражеска» НАМН України, викладачі медичних навчальних закладів та установ післядипломної освіти лікарів, понад 200 лікарів-терапевтів, кардіологів, сімейних лікарів, лікарів-інтернів з усіх районів Тернопільської області та Тернополя, а також студенти 6 курсу медичного факультету.

2

Відкрили конференцію голова Асоціації аритмологів України, професор Сичов Олег Сергійович та заступник директора держдепартаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Чайковська Лідія Зіновіївна.

3

«Зниження серцево-судинної захворюваності через адекватну профілактику та лікування різних типів аритмій віднесене до розряду національних пріоритетів, таких як енергетична безпека та інші складові незалежності держави. Власне тому майстер-клас, присвячений проблемам порушень ритму, актуалізував надзвичайно важливі теми в сучасній охороні здоров`я. На мою думку, такі наукові форуми допомагають знайти шляхи вирішення вищезгаданих проблем, отримати нову інформацію і поділитися досвідом. Бажаю плідної роботи!», – зазначила Лідія Зиновіївна.

Зі вступним словом виступив також завідувач кафедри невідкладної та екстреної допомоги, професор Швед Микола Іванович. «Висока частка смертності від порушень ритму і провідності у пацієнтів із серцево-судинною патологією внаслідок розвитку ускладнень та гострих клінічних станів неухильно зростає, що зумовлює особливу увагу до даної категорії пацієнтів. Тому широке застосування в практичну роботу лікарів України здобутків Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України в даній галузі медицини є надзвичайно актуальним», – зазначив Микола Іванович.

4

Під час майстер-класу були прочитані лекції провідних спеціалістів з питань клінічної аритмології, обговорені питання діагностики, лікування та попередження ускладнень фібриляції та тріпотіння передсердь з огляду на останні рекомендації Європейського товариства кардіологів (2010-2016), Асоціації кардіологів України та Асоціації аритмологів України.

5

Президент Асоціації аритмологів України професор Сичов О.С. у своїх виступах наголосив на необхідності дотримання протоколу ведення пацієнта з фібриляцією передсердь, а саме – відновлення синусового ритму, де це є можливим, контроль частоти ритму, де відновлення неможливе, та дотримання принципів профілактики тромбоемболічних ускладень залежно від запропонованих шкал їхнього ризику з використанням антиагрегантів та/або непрямих антикоагулянтів, в тому числі нових оральних антикоагулянтів.

Проф. Ханюков О.О. у своїй доповіді чітко висвітлив принципи антитромботичної терапії при постійній формі фібриляції передсердь залежно від шкал ризику тромбоемолічних ускладень та геморагічних ускладень. Наголошено на суттєвих клінічних перевагах та ефективності при застосуванні оральних антикоагулянтів, особливо нових форм препаратів даної групи.

Професор Іркін О.І. у своїй лекції особливу увагу звернув на принципи невідкладної допомоги пацієнтам з пароксизмом фібриляції передсердь, використовуючи як електричну, так і медикаментозну кардіоверсії. Наголос був зроблений власне на електричній кардіоверсії, причому детально розглядались питання підготовки до цієї процедури та засоби утримання синусового ритму після неї.

Старший науковий співробітник Романова О.М. провела клінічний розбір щодо підходів до лікування фібриляції передсердь у різних клінічних ситуаціях.

Детально озвучені програми ведення пацієнтів з аритміями, які розвинулись на фоні тиреотоксикозу або гіпотиреозу. Особливо акцентовано увагу на використанні антиаритмічних препаратів, а саме аміодарону та етацизину при різних клінічних ситуаціях та методи попередження ускладнень внаслідок антиаритмічної терапії.

6

Особливу зацікавленість викликала лекція зав. лабораторією фізіологічних досліджень серця Лизогуба С.В. в якій було висвітлено останні Європейські рекомендації щодо застосування імплантованих пристроїв (електрокардіостимуляторів, ІКД, СРТ) у лікуванні аритмій та ХСН. В ході лекції детально обговорено також показання до їхньої імплантації, наголошено на недостатній обізнаності лікарів, а тому і пацієнтів, з таким ефективним видом лікування. Важливо зазначити, що імплантація даних пристроїв інколи є єдиною процедурою, що здатна врятувати життя хворим.

Загалом конференція пройшла успішно та є надзвичайно корисною для лікарів різних спеціальностей, а саме для кардіологів, неврологів, ендокринологів, терапевтів та лікарів загальної практики. Підсумком роботи робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України стало удосконалення національних рекомендацій з діагностики і лікування фібриляції передсердь та прийняття доповнень до чинних настанов і протоколів.