Вчена рада університету під час планового засідання розглянула питання наукової роботи

Чергове засідання вченої ради університету вібулося 29 листопада 2016 року.

med_2497

Перед початком засідання в урочистій атмосфері ректор університету, професор Корда М.М. вручив дипломи:

med_2475

– доктора медичних наук Суслі О.Б.

med_2480

– кандидата медичних наук Гоцко О.С.

Далі на порядок денний було винесено питання «Науково-дослідна робота студентів і шляхи її поліпшення». З доповіддю з цього питання виступила голова Студентського наукового товариства, студентка п’ятого курсу медичного факультету Галей Катерина Миколаївна.

med_2558

Наступним питанням порядку денного було «Обговорення і затвердження звітів виконання держбюджетних тем, інформація про підготовку нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів».

Зі звітами про виконання держбюджетних тем виступили їх наукові керівники.

Старший науковий співробітник, доцент Лісничук Наталія Євгенівна доповіла про результати досліджень по темі «Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної резистентності в умовах експериментального канцерогенезу».

med_2492

Про результати досліджень по темі «Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами» доповів професор Гудима Арсен Арсенович.

med_2499

Під час обговорення цього питання ректор університету, професор Корда Михайло Михайлович наголосив на необхідності більш активно публікувати результати наукових досліджень у фахових закордонних виданнях.

Було також заслухано матеріали планування НДР «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики», з якими виступила відповідальний виконавець цієї науково-дослідної роботи, доцент Шкільна Марія Іванівна.

med_2526

Про поточні питання доповіли проректори:

– з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Гаврилович Шульгай,

– з наукової роботи, професор Іван Миколайович Кліщ.

med_2509

Інформацію надав вчений секретар Ілля Герасимюк.