У ТДМУ відбулися засідання спеціалізованої вченої ради

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 під головуванням доктора медичних наук, професора Бойчук Алли Володимирівни відбулися 2 грудня в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського.

dsc_7056

На порядку денному було:

1. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Даньчак Світлани Володимирівни «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Сміян Світлана Іванівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Хухліна Оксана Святославівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Головач Ірина Юріївна, д.мед.н., проф., завідувач відділення ревматології і внутрішньої патології (клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами).

dsc_7048

2. Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Возної Христини Ігорівни «Клініко-патогенетичне значення змін функціонального стану серцево-судинної системи та ендотелію при ВІЛ-інфекції/СНІДі» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий керівник – Москалюк Василь Деонізійович, д.мед.н., проф., професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Михайло Антонович, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф., завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). 2. Дикий Богдан Миколайович, д.мед.н., проф., професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

dsc_7083

Рішенням спеціалізованої вченої ради присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук Даньчак Світлані Володимирівні та Возній Христині Ігорівні.