У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 21 березня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

VAK-17034492

VAK-17034501

На порядку денному було:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коцюби Оксани Ігорівни «Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби з безсимптомною гіперурикемією на тлі діастолічної серцевої недостатності та оптимізація лікування в умовах коморбідності» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Гребеник Мар’ян Васильович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Хухліна Оксана Святославівна, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Катеренчук Іван Петрович, д.мед.н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України).

VAK-17034494

VAK-17034505

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Козакевич Олени Борисівни «Внесок клініко-генетичних детермінант в розвиток та захворюваність дітей раннього віку, які народилися з дуже малою масою тіла» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівник – Похилько Валерій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 з пропедевтикою і неонатологією (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Коржинський Юрій Степанович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). 2. Рига Олена Олександрівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).

VAK-17034762

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук Коцюбі Оксані Ігорівні та Козакевич Олені Борисівні.