Науковець ТДМУ читала лекції студентам Вроцлавського медичного університету

Завідувач  кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Олександра Олещук 11-18 березня 2017 року перебувала на кафедрі клінічної фармакології у Вроцлавському медичному університеті (Польща) в рамках програми академічних обмінів ERASMUS+.

20170314_102928

проф. Анна Вієла-Гоженська (завідувач кафедри клінічної фармакології), проф. Олександра Олещук, доктор Магдалена Гуркаж.

Кафедра клінічної фармакології Вроцлавського медичного університету розташована в новому сучасному фармацевтичному корпусі поруч з університетською лікарнею.

20170314_103219

Приміщення фармацевтичного факультету медичного університету м. Вроцлав.

Програма обміну викладачів  ERASMUS+ передбачала читання курсу (8 академічних годин) лекцій англійською мовою з клінічної фармакології щодо актуальних проблем сучасної фармакотерапії низки захворювань, взаємодії лікарських засобів, фармаконагляду.

20170315_090114

Підчас читання лекції для студентів Englishdivision медичного факультету.

Для студентів 6 курсу медичного факультету висвітлено такі теми, як «Фармакотерапія болю», «Особливості застосування лікарських засобів, що впливають на ЦНС», «Антиаритмічні лікарські засоби, особливості дії та застосування», «Антигіпертензивні лікарські засоби, взаємодія, побічні реакції», «Система фармаконагляду в Україні». Лекція на тему «Фармакотерапія болю» прочитана для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету та лекція на тему «Взаємодія ліків та їжі» – для студентів факультету дієтології.

20170316_145236

Підчас читання лекції для студентів факультету дієтології.

Надзвичайно позитивне враження справила бібліотека університету, атмосфера науки і навчання, яка в ній панує та кількість студентів, які там готуються до занять.

20170313_151821

Приміщення нової бібліотеки (на передньому плані) та корпус кафедри фармакології (вдалині) Вроцлавського медичного університету.

Ознайомлення з новітніми технологіями навчання, які застосовуються під час вивчення клінічної фармакології у Вроцлавському медичному університеті, а саме принцип проблемно-орієнтованого навчання, робота в малих групах, розбір теми заняття на основі клінічних ситуацій сприятиме їх ширшому впровадженню при вивченні для покращання рівня викладання клінічної фармакології у нашому університеті та підвищенню моєї фахової майстерності.

На базі кафедри клінічної фармакології функціонує декілька наукових лабораторій кафедри. Мені було надано можливість ознайомитися з роботою лабораторії полімеразно-ланцюгових реакцій (ПЛР), де проводяться дослідження щодо фармакогенетичних особливостей дії лікарських засобів та лабораторії фармакокінетичних досліджень, де за допомогою біохімічного аналізатора встановлюють концентрацію ліків.

20170314_112458

Доктор Магдалена Гуркаж представляє роботу ПЛР лабораторії.

Під час стажування мені вдалося побувати на консультації головного клінічного фармаколога Вроцлавської університетської клініки доктора Магдалени Гуркаж щодо раціональної антибіотикотерапії. Проблема антибіотикорезистентності є доволі актуальною і для Польщі, а робота клінічного фармаколога в лікарні полягає не тільки в консультативній допомозі, а в постійному здійсненні контролю та аналізу ситуації в лікарні щодо раціонального призначення лікарських засобів, в тому числі з групи хіміотерапевтичних засобів. На кафедрі клінічної фармакології в лабораторії фармакокінетичних досліджень проводиться визначення концентрації таких препаратів, як ванкоміцин, амікацин, метотрексат та інших, що дозволяє правильно визначати необхідну індивідуальну дозу препаратів.

20170314_133407

У лабораторії фармакокінетичних досліджень.

У університетській лікарні функціонує госпітальна аптека. Площа приміщення аптеки більше 700 м2. Мені було надано можливість ознайомитися у з роботою унікальної комп’ютеризованої системи приготування інфузійних розчинів імуносупресантів та моноклональних антитіл та робою машини індивідуального пакування таблетованих форм лікарських засобів.

20170316_101405

Виготовлення імуносупресивних розчинів для інфузій в госпітальній аптеці.

Ознайомилася з роботою центру клінічних досліджень, в роботі якого беруть участь викладачі кафедри. З наступного року на базі кафедри клінічної фармакології планується відкриття спеціального відділення для проведення 1 фази клінічних досліджень на здорових добровольцях.

1

Приміщення  кафедри клінічної фармакології для проведення 1 фази клінічних досліджень.

На кафедрі клінічної фармакології викладають курс фармакоекономіки з елементами оцінки медичних технологій. Заняття проводить доктор Павлом, який має вищу медичну та економічну освіти. Зустрічі та наукові дискусії з викладачами кафедри клінічної фармакології та інших кафедр та відділень Університетської лікарні сприятимуть налагодженню співпраці між науковцями обох університетів, що дасть можливість підвищити рівень наукових досліджень, планування спільних наукових проектів та публікацій.

2

З професорсько-викладацьким складом кафедри клінічної фармакології Вроцлавського медичного університету.

Хочу висловити подяку координатору співпраці між Вроцлавським та Тернопільським медичними університетами професору Войцеху Баргу за організацію програми стажування, а також завідувачу кафедри клінічної фармакології, професору Анні Вієлі-Гоженські та всім працівникам цієї кафедри за добре ставлення, можливість спілкування та налагодження співпраці з провідними науковцями-фармакологами Польщі.

Окремі слова подяки керівництву нашого університету за надану можливість бути учасником програми обміну викладачів ERASMUS+.