У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 22 березня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

image001

На порядку денному було:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Цимбали Оксани Петрівни на тему «Взаємозв’язок NO-синтазної системи та показників ендогенної інтоксикації при гострому холециститі, ускладненому сепсисом» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора інституту з наукової роботи (Інститут біології тварин НААН України). 2. Яремчук Ольга Зеновіїна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біохімії (ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України”).

image003

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ларичевої Олени Миколаївни на тему «Вплив надлишку та нестачі мелатоніну на прооксидантно-антиоксидантний стань легень» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – Чернов Валерій Степанович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри лабораторної діагностики (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського МОН України). Офіційні опоненти: 1. Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дніпропетровcький національний університет імені Олеся Гончара МОН України). 2. Лихацький Петро Григорович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біохімії (ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України”).

image005

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук Цимбалі Оксані Петрівні та Ларичевій Олені Миколаївні.