Меню Закрити

Науковець ТДМУ вивчала інновації в освіті та науці Вроцлавського медичного університету

Завдяки співпраці між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Горбачевського та Університетом медичним імені П’ястова Славського у Вроцлаві (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) викладачі, молоді науковці та студенти мають змогу ознайомитися з медичними стандартами лікувальних закладів Республіки Польща та вдосконалити професійні навички.

оцент кафедри ортопедичної стоматології Росоловська С.О. та асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Кравець Н.Я.
оцент кафедри ортопедичної стоматології Росоловська С.О. та асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Кравець Н.Я.

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Наталія Кравець проходила стажування за програмою академічних обмінів для молодих працівників/вчених 1-31 березня 2017 року на базі кафедри мікробіології, яку очолює prof. dr hab. Grażyna Gościniak. Штат кафедри налічує 29 членів професорсько-викладацького складу, докторантів, технічного та адміністративного персоналу.

2 3

З завідувачем кафедри – професором,доктором Гражиною Госцініак та працівниками кафедри.

4 5

З доцентом кафедри Евою Дворнічек. З завідувачем кафедри та доцентом Малгожатою Флейшер.

На кафедрі викладають курс мікробіології для студентів медичного та стоматологічного факультетів. Викладання на кафедрі здійснюється двома мовами – польською та англійською.

 6 7 8

Лекційна зала кафедри, зала для практичних занять, що зберегла свій вигляд ще з 1945 року. Після практичного заняття з доцентом Монікою Бієрнат та лаборантом Анетою Поросінською.

Кафедра мікробіології розташована в одній з історичних будівель, яка була зведена в кінці ХІХ століття як комплекс університетських клінік вздовж річки Одри.

9 10 11 12

Будівля кафедри мікробіології, клінічний відділ кафедри гінекології, кафедра фізіології та біохімії та анатомії.

Після закінчення війни 6 вересня 1945 року першу лекцію на медичному факультеті прочитав професор Людвік Хіршелд на тему «Сучасні течії в бактеріології». Людвік Хіршелд – польський мікробіолог та імунолог. Він є одним з відкривачів успадкування типів АВО крові. У 1945 році він став директором Інституту медичної мікробіології у Вроцлаві і деканом медичного факультету.

13 14 15 16

Фотопортрети в кабінеті завідувача кафедри, пам’ятна дошка на честь Ludwika Hirszfelda, вмонтована в стіні корпусу кафедри мікробіології. 

Тривалість вивчення курсу мікробіології для студентів медичного факультету становить один навчальний рік на другому році навчання та половину року для студентів стоматологічного факультету другого року навчання.

Наукові інтереси кафедри зосереджені на вивченні мікроорганізмів як на клітинному, так і на молекулярному рівні, що є основою для розуміння  розвитку захворювань, а також в подальшому для формування стратегії лікування та використання антибактеріальних препаратів, які можуть бути застосовані для лікування та профілактики захворювань.

   17 18 19

Наукові лабораторії різних наукових груп кафедри мікробіології.

Важливим додатковим завданням кафедри є навчання лікарів бактеріологів. Особлива увага при цьому спрямована на здобуття необхідних навичок та нових методів дослідження бактеріологічного матеріалу.

На кафедрі працює сертифікована лабораторія Microfarm, куди приходять пацієнти з університетських клінік чи від приватних лікарів для здійснення бактеріологічних аналізів.

20 21 22

Кабінет для забору матеріалу, баклабораторія, кімната приготування поживних середовищ. 

У 2012 році було збудовано корпус для фармацевтичного факультету з відділом медичної аналітики, а для зручності навчання студентів кафедру мікробіології було реорганізовано і створено нову кафедру фармацевтичної мікробіології та паразилогії, яку очолює dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz prof. nadzw.

23 24 25

Корпус фармацевтичного факультету з відділом медичної аналітики, зала для практичних занять студентів та одна з лабораторій для здійснення наукових досліджень.

Під час відрядження відвідала Науково-дослідний центр Вроцлава EIT+, у якому роблять дослідження, орієнтовані на розвиток інновацій, нових технологій і наукових досліджень для потреб промисловості та сучасної економіки в галузі нанотехнологій, матеріалознавства, біотехнологій, медицини, а також енергії та клімату.

26 27 28

Під час відвідання EIT+ центру: корпуси, лабораторія з різними типами мікроскопів,один з них конфокальний мікроскоп з 3D-зображенням.

Стажування в Університеті Медичному імені П’ястова Славського у Вроцлаві дало можливість ознайомитися з організацією системи освіти у Польщі, вивчити нові методики викладання та сучасні методи проведення наукових досліджень, здобути нові знання з мікробіології, клітинної біології, дерматології  встановити контакти з науковцями університету, ознайомитися з культурою та традиціями Польщі, покращити знання англійської та польської мов.

Отриманий досвід буде використано у навчальному процесі під час читання лекцій та під час проведення практичних занять з мікробіології, у науковій роботі кафедри мікробіології, вірусології та імунології, а також у лабораторiї мікробіологічних та паразитологічних досліджень ТДМУ та для обміну досвідом шляхом обговорення на науково-практичних конференціях.

Хочу висловити подяку координатору співпраці між Вроцлавським та Тернопільським медичними університетами професору Войцеху Баргу за організацію програми стажування, а також завідувачу кафедри мікробіології професору Гражині Госцініак та всім працівникам кафедри за добре ставлення, можливість спілкування та налагодження співпраці.

Окремі слова подяки керівництву нашого університету за надану можливість бути учасником програми обміну молодих науковців.