У ТДМУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини»

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 13-14 квітня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини».

1

У ній взяли участь 110 учасників, серед яких 75 учасників з лікувально-профілактичних закладів Тернополя та Тернопільської області (лікарі загальної практики – сімейної медицини, терапевти, неврологи, гастроентерологи, кардіологи, ендокринологи та інші спеціалісти), 33 учасники з ТДМУ та 2 учасники з Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова та Буковинського державного медичного університету.

2 3

Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди успіхів і плідної праці учасникам конференції побажав проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

4

Вітальні слова з нагоди початку роботи конференції звучали від  заступника начальника управління охорони здоров’я  ТОДА Лідії Чайківської та головного спеціаліста-терапевта управління охорони здоров’я ТОДА Лариси Матюк.

5 6

Перше пленарне засідання доповіддю «Національний перелік як складова національної політики лікарських засобів» відкрила професор ТДМУ Олександра Олещук.

7

Завідувач кафедри клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова Ольга Яковлева виступила з доповіддю «Корекція гепатокардіальних факторів ризику у хворих з серцево-судинною патологією».

Інформативною була доповідь «Проблема антибіотикорезистентності окремих збудників негоспітальної пневмонії та напрямки покращання фармакотерапії хворих» Єлизавети Ткач з Буковинського медичного університету, заслухавши яку учасники конференції мали змогу глибше ознайомитися з проблемою антибіотикорезистентності.

Виступ професора Миколи Шведа був присвячений сучасним підходам щодо підвищення ефективності лікування коронарного синдрому шляхом включення до його лікування метаболічних препаратів.

8

Професор Мар’ян Гребеник виступив з доповіддю «Ведення хворих з фібриляцією передсердь», базуючись на принципах доказової медицини.

9

Професор Володимир Шманько висвітлив актуальні питання з клініко-фармакологічних особливостей застосування антитромбоцитарних засобів у клінічній практиці.

10

У рамках конференції проведено два пленарні засідання, під час яких заслухано 18 доповідей.

Доповіді викликали жваві дискусії та обговорення. Всі пропозиції та рекомендації, які були висловлені у процесі обговорення необхідно враховувати з метою підвищення якості діагностики, лікування, реабілітації та профілактики різних захворювань у  практиці лікаря, базуючись на принципах доказової медицини. Доцільним є впровадження стандартів доказової медицини у навчальний процес клінічної фармакології та інших клінічних дисциплін, що дозволить покращити підготовку майбутнього лікаря до самостійного прийняття рішень, пошуку нової інформації для вирішення медичних проблем.