Відбулося планове засідання вченої ради ТДМУ

25 квітня 2017 року під головуванням ректора університету, професора Корди М.М. відбулося планове засідання вченої ради університету. Першим питанням, згідно з порядком денним, були конкурсні справи. Доповідав учений секретар проф. Герасимюк І.Є.

MED_0471 MED_0476

Відповідно до сучасних вимог (знання англійської мови на рівні не нижче В2, публікації у періодичних наукових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, стажування за кордоном) вчені звання додцентів було присвоєно:

  • по кафедрі загальної хімії Фальфушинській Г.І.

MED_0473

  • по кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Мілевській-Вовчук Л.С.

MED_0479

Про готовність кафедр до державних випускних та перевідних іспитів, атестації випускників, затвердження матеріалів і методики проведення іспитів доповів проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгай А.Г.

MED_0482

Наступним питанням був звіт про роботу фармацевтичного факультету. Із доповіддю по цьому питанню виступив декан фармацевтичного факультету, доц. Коробко Д.Б.

MED_0497

З доповіддю «Забезпечення кафедр та навчально-наукових інститутів університету науковою, навчальною апаратурою» виступила голова комісії, доц. Шевчук О.О.

MED_0501

Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2016 рік зробила головний бухгалтер Мудрик Т.Є.

MED_0504

Про поточні справи доповідали:

  • проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгай А.Г. і проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М., який у тому числі поінформував присутніх про результати рейтингового оцінювання викладачів.

MED_0518