Результати проведення випускних іспитів у медсестер-бакалаврів та магістрів дистанційної форми навчання у локальному центрі м. Нью-Йорк (США)

З 10 до 15 травня 2017 року делегація Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського у складі ректора ТДМУ, професора Михайла Корди, директора ННІ медсестринства, доцента Світлани Ястремської та заступника директора ННІ медсестринства, асистента Світлани Даньчак відвідали м. Нью-Йорк (США) з метою розширення кола міжнародних зв’язків та встановлення співпраці з компанією «Global Professional Consulting» й університетом та прийому випускних іспитів у бакалаврів і магістрів спеціальності «Сестринська справа».

unnamed

У рамках поїздки до США відбулася зустріч між членами делегації університету та представниками організації CGFNS (CGFNS International, Philadelphia, PA), які проводять процедуру підтвердження дипломів медичних сестер у США. Під час зустрічі було обговорено особливості навчальних програм для медичних сестер у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського та узгоджено методики заповнення документів для цієї огранізації. Було відмічено, що випускники медсестринських програм ТДМУ успішно підтверджують свої дипломи в різних незалежних евалуаційних агенціях США, що надає їм значні можливості кар’єрного зростання та фінансового благополуччя. Сьогодні програми денного та дистанційного навчання в ТДМУ мають високий рівень довіри та користуються попитом серед медсестер-громадян США.

DSC02558

Дистанційна форма навчання у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського здійснюється протягом 9 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України за No 828 від 05.09. 2008 р. Запровадження та розвиток цієї форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де існує дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів та магістрів, які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях.

DSC02556 DSC02564

Дистанційна програма навчання в ТДМУ набуває все більшої популярності серед українських студентів, а також в ній беруть участь студенти-громадяни США, Канади, Ізраїлю, Нігерії, Гани, Зімбабве та країн Європи (Іспанії, Італії, Португалії, Великобританії). Навчаються за цією формою дипломовані працюючі молодші спеціалісти чи бакалаври, а студенти-іноземці є ліцензованими медсестрами у своїх країнах.

Запорукою успіху дистанційного навчання є можливість здобуття нових знань без відриву від основного місця роботи. Здобуття кваліфікації бакалавра чи магістра медсестринства забезпечує студентам-випускникам ТДМУ можливість кар’єрного зростання та фінансового благополуччя. Всі випускники-іноземці ТДМУ, які подали свої документи на підтвердження дипломів, успішно пройшли евалюацію членами NACES (Національна Асоціація з Акредитації і Евалюації Дипломів) в США і прийняті госпіталями, де наші випускники працюють ліцензованими медсестрами.

У м. Нью-Йорк (США) державний випускний іспит було прийнято у 74 бакалаврів спеціальності «Сестринська справа» та в 28 магістрів спеціальності «Сестринська справа».

DSC02490 DSC02492

Державна атестація у бакалаврів медсестринства складалася з двох частин – теоретичної та практичної з відповідним технічним забезпеченням:

  1. Буклети з тестовими завданнями, змодельованими у рівноцінні варіанти (10 варіантів) по 150 запитань у кожному; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига» (російською та англійською мовами).
  2. Екзаменаційні білети з запитаннями у вигляді ситуаційних задач та практичних навичок; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига» (російською та англійською мовами).
  3. Для проведення практичної частини контрактери підготували необхідні фантоми, набори інструментів для виконання сестринських маніпуляцій і завдань, передбачених іспитовими випробовуваннями, а також набори медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, реактиви та прилади.

За результатами державної атестації 15 осіб отримали “відмінно”, 59 осіб – “добре”.

DSC02501 DSC02522

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістра проводилася у вигляді публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи в присутності членів Державної екзаменаційної комісії.

Під час захисту магістерських робіт було проведено онлайн-зв’язок з членами екзаменаційної комісії та викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень. Було заслухано 28 магістерських робіт. “Відмінно” отримали 12 осіб, “добре” – 16 осіб.

DSC02524 DSC02532 DSC02534

Таким чином, результати візиту сприятимуть подальшому розширенню кола міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США і України та надають можливість залучити більшу кількість іноземних громадян для здобуття вищої освіти у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського.