Меню Закрити

Науковець ТДМУ взяла участь у сьомій європейській конференції ILADS

Сьома європейська конференція Міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хворобах (ILADS) відбулася у Парижі 19-20 травня 2017 року.

Делегатом від Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського була доцент кафедри iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкірними та венеричними хворобами Марія Шкільна.

image001

Проведення клінічних і лабораторних досліджень для встановлення поширеності та захворюваності на Лайм-бореліоз у працівників лісових господарств, а також населення Тернопільської області в цілому, науковцями ТДМУ було розпочато ще в 2015 році. Обстеження було частиною спільного українсько-польського проекту «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу» в рамках науково-дослідницьких проектів Європейського Союзу.

У вересні 2016 року була підписана угода між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Горбачевського та керівництвом лабораторії «IGeneX Inc.» і «ID-FISH Technology» (Пало Альто, США) про дослідження сироваток жителів Тернопільської області на наявність антитіл до борелій і збудників інших трансмісивних інфекцій.

image003

Керівники лабораторій«IGeneX Inc.» та «ID-FISH Technology» (Пало Альто, США), Судев та Джостна Шах разом з Марією Шкільною біля стендів лабораторій.

Працівниками цих лабораторій було досліджено надісланих нами 149 сироваток працівників лісових господарств області, з яких від 129 пацієнтів з клінічними проявами хвороби Лайма, 10 пацієнтів з попередньо підтвердженим лабораторно нами Лайм-бореліозом, та 30 осіб групи контролю.

Отримані результати були висвітлені на цій конференції у формі спільної усної доповіді на тему «Diagnosis of Borreliosis (Lyme Disease and Relapsing Fever) in US and Europe by immune- blots», «Діагностика бореліозів (хвороби Лайма та лихоманячих бореліозів) у США та Європі методом імуноблоту».

image006

image007  image009

На трибуні професор Джотсна Шах (США) та Марія Шкільна з доповіддю «Діагностика бореліозів (хвороби Лайма та лихоманячих бореліозів) у США та Європі методом імуноблоту».

На цій конференції було також представлено постерну доповідь групи науковців ТДМУ у складі М.Шкільної, М.Андрейчина, І.Кліща, М.Корди, Н.Васильєвої, М.Павлюк (студентки 6-го курсу) на тему «Lyme borreliosis among forestry workers of Ternopil region, Ukraine» («Лайм-бореліоз серед працівників лісових господарств Тернопільщини, Україна»).

image011

Марія Шкільна біля постеру ТДМУ, який за рішенням учасників конференції визнаний найкращим.

Під час конференції піднімалися такі важливі наукові питання, як епідеміологічна ситуація, патогенез, сучасні методи діагностики Хвороби Лайма та інших трансмісивних інфекцій. Значна увага була приділена виробленню протоколів діагностики та лікування Лайм-бореліозу у Європі та США.

Безпосереднє спілкування з делегатами VII європейської конференції міжнародної спілки науковців з хвороби Лайма та асоційованих хворобах (ILADS) дозволило глибше ознайомитися з досвідом діагностики, лікування та профілактики трансмісивних інфекцій, в тому числі Лайм-бореліозу, та низки інших інфекційних хвороб, які є актуальними не лише для України, але й ряду країн Європи та світу. Усна та постерні доповіді групи науковців ТДМУ дали можливість учасникам конференції детальніше ознайомитися з проблемами бореліозів в Тернопільській області та Україні в цілому, а також шляхами їх вирішення. Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю з низкою лабораторій та медичними закладами Іспанії, Польщі та США щодо діагностики бореліозів не лише у людей, але й у кліщів.

Отримана під час участі в конференції інформація та досвід:

  • будуть обговорені на науково-практичних конференціях;
  • будуть впроваджуватись у галузі практичної охорони здоров’я;
  • будуть висвітлені у фахових виданнях університету, України;
  • будуть корисними для складання алгоритмів діагностики і терапії Лайм-бореліозу в жителів Тернопільщини та інших регіонів України;
  • будуть корисними в запровадженні сучасних методів діагностики Лайм-бореліозу та інших інфекцій, які передаються через укуси кліщів на території Тернопільщини та України, в цілому.
  • будуть використані в підготовці проекту наказу МОЗ «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Лайм-бореліоз»;
  • будуть корисними для виконання НДР «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики, терапії і профілактики лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції.

Наступна конференція відбудеться у травні 2018 у Варшаві (Польща).

Інформацію подала доцент Марія Шкільна.