Участь науковця ТДМУ у міжнародній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017»

15-16 червня 2017 р. в Інституті педагогіки НАПН України відбулася І міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації», присвячена 25-річчю Національної академії педагогічних наук України. Організували захід Національна академія педагогічних наук України, Інститут освітніх наук Румунії, Інститут педагогіки НАПН України, зокрема відділ порівняльної педагогіки, в межах виконання НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США».

4

У роботі компаративістичної спільноти взяла участь завідувач кафедри іноземних мов, д-р пед.наук, доц. Надія Федчишин з доповіддю «Компаративістика сьогодні і завтра». Основні акценти доповідач поставила на  актуальності порівняльно-педагогічних студій, освітніх трансформацій, інновацій та стратегій розвитку освіти в Україні, Європі і у світі в контексті глобалізаційних процесів, що  надасть нового поштовху для подальшого пошуку шляхів удосконалення української освіти.

2

На конференції наголошено на важливості спілкування науковців-компаративістів, яке сприятиме розвитку освітнього простору в європейському вимірі й даватиме можливість аналізувати освітні проекти в різних країнах. Учених привітав радник-посланник Посольства Румунії в Україні Георге Ангел, підкресливши актуальність наукових контактів між Україною і Румунією.

3

Сучасний підхід до розвитку освіти європейських країн дає можливість здобувати новий досвід посттоталітарним країнам східної Європи, які шукають свій шлях реформування всіх ланок освіти. І педагогічна компаративістика надзвичайно сприяє цьому процесу. Під час міжнародної науково-практичної конференції підписано Угоду про співпрацю між Інститутом педагогіки НАПН України й Інститутом освітніх наук Румунії.

Інформацію подала Надія Федчишин.