Засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 29-30 червня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

image001

На порядку денному було:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Онуфрович Олени Костянтинівни на тему «Вільнорадикальні процеси та функціонування аргіназа/NO-синтазної системи сперматозоїдів при різних формах неплідності чоловіків» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівникВоробець Зіновій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

image003

Офіційні опоненти: 1. Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України). 2. Мисула Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»).

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ковальчук Юлії Петрівни на тему «Вікові особливості гліальних білків у мозку ссавців» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівникУшакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії (Дніпропетровcький національний університет імені Олеся Гончара МОН України).

image005

Офіційні опоненти: 1. Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України). 2. Шевцова Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та медичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).

3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Одноріг Лілії Олександрівни на тему «Вікові особливості змін ліпідного обміну та цитокінового статусу при атеросклеротичному ураженні серця» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівникЛаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького).

Офіційні опоненти: 1. Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора інституту з наукової роботи (Інститут біології тварин НААН України). 2. Криницька Інна Яківна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»).

image007

4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Цвях Ольги Олександрівни на тему «Особливостi прооксидантно-антиоксидантного стану тканин шлунка при нестачi та надлишку мелатонiну» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – Черно Валерій Степанович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри лабораторної діагностики (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського МОН України).

Офіційні опоненти: 1. Загайко Андрій Леонідович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Національний фармацевтичний університет МОЗ України). 2. Посохова Катерина Андріївна, доктор медичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П.Скакуна, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»).