Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації» відбулася в ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 19-20 жовтня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації». присвячена 60-річчю ТДМУ.

Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди успіхів і плідної роботи учасникам наукового форуму побажав проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Він звернув увагу на те, що в світі і Україні все більше уваги приділяють медичній та фізичній реабілітації.

Пленарне засідання програмною доповіддю «Нова лікарська спеціальність в Україні – «лікар фізичної і реабілітаційної медицини» відкрив професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, голова Всеукраїнського товариства фізичної і реабілітаційної медицини Олександр Владіміров.

Професор Харківської медичної академії післядипломної освіти Лариса Васильєва-Лінецька детально зупинилася на використанні сучасних можливостей фізіотерапії в комплексній реабілітації неспецифічної дорсалгії з позицій сучасної доказової фізичної і реабілітаційної медицини.

З доповіддю «Перспективи розвитку медичній реабілітації» виступив професор Донецького національного медичного університету імені М.Горького Валерій Сокрут.

Доповідь «Можливості кінезітерапії у реабілітації хворих з вертебрально-базилярною судинною недостатністю» представив професор Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького Лук’ян Андріюк.

Професор Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова Петро Колісник детально зупинився на можливостях лікувальної фізичної культури як засобу медичної реабілітації.

Про перспективи застосування фізичної та медичної реабілітації у пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату при Лайм-бореліозі від групи авторів доповіла доцент ТДМУ Марія Шкільна.

Комплексний підхід до кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда проаналізувала, доцент ТДМУ Лариса Левицька.

Можливості застосування інформаційних технологій в реабілітації розкрив доцент ТДМУ Дмитро Вакуленко.

Про реалізацію програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного центру «Джерело» у Львові доповіла асистент Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Оксана Гдиря.

З доповіддю на тему «Мистецтво масажу» виступила доцент ТДМУ Людмила Вакуленко.

Нові підходи до реабілітаційної тактики у хворих похилого віку з первинним гонартрозом висвітлила доцент ТДМУ Тетяна Бакалюк.

Доповідь на тему «Порівняльна характеристика рівня фізичної активності, індексу маси тіла та самооцінки фізичної підготовки молоді м. Тернополя від групи авторів представила доцент Ольга Сопель.

Формування культури здоров’я майбутніх реабілітологів засобами здоров’язберігаючих технологій було висвітлено в доповіді асистента ТДМУ Віктора Назарука.

Після завершення доповідей була розгорнута цікава наукова дискусія з питань перспектив розвитку медичної та фізичної реабілітації в Україні та запровадження нової лікарської спеціальності «лікар фізичної та реабілітаційної медицини». В дискусії активну участь взяли професори Олександр Владіміров, Валерій Сокрут, Лариса Васильєва-Лінецька, Петро Колісник, Ігор Мисула та Андрій Голяченко.

Наприкінці роботи конференції її учасники прийняли резолюцію.