У ТДМУ відбулася науково-практична конференція «Новини світової панкреатології. Проблеми діагностики, лікування, дієтичного харчування при захворюваннях підшлункової залози і коморбідних хворобах»

16-17 листопада 2017 року у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» відбулася науково-практична конференція «Новини світової панкреатології. Проблеми діагностики, лікування, дієтичного харчування при захворюваннях підшлункової залози і коморбідних хворобах». Конференцію було проведено у рамках роботи громадської організації «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», ВГО «Асоціація дієтологів України» у співпраці з Українським клубом панкреатологів на чолі з його президентом проф. Губергріц Н.Б. на честь десятиліття клубу. Захід організовано за сприяння адміністрації нашого університету, за що щира подяка ректору ТДМУ проф. Корді М.М. та проректорам з наукової роботи проф. Кліщу І.М. та лікувальної роботи проф. Запорожану С.Й., які прийняли активну участь в організації конференції.

Форум вийшов солідний, адже за два дні роботи конференції її відвідало майже 400 лікарів різного профілю: сімейних, дільничних терапевтів і педіатрів, гастроентерологів, хірургів, рефлексотерапевтів, а також середнього медичного персоналу первинної медичної допомоги. Було представлено 22 доповіді професорів і науковців з різних регіонів України.

Засідання розпочалось на високій патріотичній ноті з музичного виступу клінічного ординатора кафедри ПМСД та ЗПСМ Мар’яни Палихати.

З вітальним словом від ТДМУ виступив проректор з лікувальної роботи, проф. Запорожан С.Й., який підкреслив клінічну актуальність ефективного лікування та профілактики захворювань підшлункової залози, яка є мультидисциплінарною проблемою, що об’єднує зусилля лікарів різного профілю.

Також привітав учасників конференції проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М., наголосивши на науковій значимості розробки проблем панкреатології, яка гуртує науковців фундаментальної та практичної медицини.

Від управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА привітали конференцію головний терапевт управління Матюк Л.М., а також головний спеціаліст  з питань сімейної медицини управління Сельська М.Н. Ними було наголошено на актуальності первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини у практичному вирішенні захворювань органів травлення.

Новини європейської панкреатології (зустріч Європейського Клубу панкреатологів, м.Будапешт, Угорщина, липень 2017 р.) представила член Ради Європейського Клубу панкреатологів та Міжнародної Асоціації панкреатологів,  президент Українського Клубу панкреатологів, проф. Н.Б. Губергріц (м. Лиман – м. Одеса).

 Цікавими та інформативними для успішної роботи лікарів були доповіді проф. Н.Б. Губергріц щодо патогенезу та сучасних лікувальних програм неалкогольної жирової хвороби печінки та підшлункової залози, актуальних питань ведення ГЕРХ, лікування синдрому надлишкового бактеріального росту, а також проявів алкогольного ураження органів травлення.

Актуальні питання науково-практичних розробок у галузі амбулаторної панкреатології представила проф. Л.С. Бабінець (Тернопіль), віце-президент УКП та асоціації сімейних лікарів Тернопільської області у доповіді «Можливості ведення хворих на хронічний панкреатит з коморбідними станами в амбулаторній практиці».

Змістовною була доповідь гранда української гастроентерології проф. Є.Я. Склярова, м. Львів на тему «Призначення ІПП та ребаміпіду в лікуванні НПЗП-гастропатій у пацієнтів з кардіоваскулярною патологією».

Цікавість лікарів різних профілів викликала презентація «Лапароскопічні оперативні втручання при захворюваннях лівого анатомічного сегменту підшлункової залози», представлена хірургом, віце-президентом УКП професором І.В. Хом’яком (Київ).

Персоніфікований підхід до лікування рефрактерної ГЕРХ представив директор УКП доц. О.М. Агібалов (м. Запоріжжя).

З доповіддю наукового характеру «Ураження підшлункової залози при системних захворюваннях сполучної тканини» виступила проф. Т.М. Христич (Чернівці).

Проф. О.О. Бондаренко (м. Львів) розкрила механізми медикаментозних уражень печінки та запропонувала сучасні схеми лікування такої патології.

Проф. В.О. Терьошин (Харків) виступив з доповіддю «Місце сучасних ентеросорбентів з доказаною ефективністю в клінічній гастроентерології і пнанкреатології».

Цінною для практичних лікарів були доповіді президента ВГО «Асоціація дієтологів України» доцента О.В. Швеця (м.Київ) «Рекомендації по харчуванню пацієнтів із стеатогепатитом» та «Функціональна діарея».

Доц. І.О. Боровик (Тернопіль) виступила із доповіддю «Ведення пацієнтів з ГРЗ в амбулаторній практиці з позицій доказової медицини».

Питанню інтегрованого ведення хвороб дитячого віку у практиці сімейного лікаря була присвячена презентація доц. Н.Є. Боцюк (м. Тернопіль).

Гості форуму тепло відгукувались про наш ТДМУ, про високий рівень технічного забезпечення університету, про теплий прийом і належну організацію науково-практичної конференції.

У програмі заходу відбулась екскурсія по місту та до краєзнавчого музею.

У пам’яті гостей конференції залишаться теплі враження від відвідування етнографічної виставки, яка презентувалася в краєзнавчому музеї міста, що вчить нас бути вірними традиціям нашого народу, бути справжніми патріотами рідного краю.