Презентація монографії до 60-ти річчя ТДМУ

На Міжнародній науково-практичній конференції «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації», організованій кафедрою іноземних мов 23-24 листопада 2017 року, було презентовано колективну монографію викладачів «Якість вищої медичної освіти» (до 60-ти річчя ТДМУ) за загальною редакцією професора Аркадія Шульгая та доцента Надії Федчишин.

У умовах інтеграції вищої медичної освіти в європейський освітній простір залишається актуальною проблема якості вищої медичної освіти. Світовий соціально-економічний розвиток вимагає поліпшення системи надання медичних послуг та гарантії їх якості. Реформа вищої медичної освіти в Україні є об’єктивною потребою, зумовленою переходом до нового рівня розвитку цивілізації та ринку медичних послуг.

У колективній праці узагальнено теоретичні й практичні аспекти якості вищої медичної освіти, з’ясовано стандарти і моделі якісної підготовки медиків в історичній ретроспективі, акцентовано увагу на особливостях та модифікаціях медичної освіти в країнах Європи й Америки, розглянуто методологічні засади неперервної медичної освіти, проаналізовано складові професійного формування компетентності лікаря й професійної підготовки медсестер в контексті транснаціональної вищої освіти, представлено модель інклюзивного середовища для людей з особливими потребами, запропоновано аналіз якості післядипломної медичної освіти, обґрунтовано вплив іншомовної комунікації на якість формування професійної освіти майбутніх лікарів та окреслено технології вивчення іншомовної лексики майбутніми лікарями.

Завідувач кафедри іноземних мов, доцент Надія Федчишин вручила примірники монографії рецензенту, завідувачу кафедри філософії та суспільних дисциплін, професору Ірині Мельничук; рецензенту, професору кафедри психології Львівського національного університету імені І.Франка, професору Олені Квас; співавтору, професору кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Анатолію Вихрущу; завідувачу кафедри гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету (м. Харків), доценту Неллі Філяніній; професору кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, професору Тетяні Пантюк; завідувачу кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ, професору Ірині Задорожній; завідувачу кафедри англійської філології ТНПУ, професору Лілії Морській; завідувачу кафедри іноземних мов Одеського національного медичного університету, доценту Галині Єрьомкіній; доценту кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені О.Богомольця (м. Київ) Ользі Дунаєвській; доценту кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича Ларисі Платаш, які висловили найщиріші слова подяки.

Монографія буде використана у практичній діяльності викладачів, аспірантів, докторантів, медичних працівників.

Інформацію подала кафедра іноземних мов.