Відбулося планове засідання вченої ради ТДМУ

28 листопада 2017 року відбулося планове засідання вченої ради університету під головуванням ректора університету, професора Корди М.М.

Перед початком засідання в урочистій обстановці проф. Корда М.М. привітав з 50-літнім ювілеєм завідувача кафедри та ортопедії з військовопольовою хірургією, д.мед.н. Цвяха А.І.

Ректор також вручив диплом доктора медичних наук завідувачу кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Венгер О.П.

За активну громадську роботу та за участь у проекті «Вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги» грошові премії було вручено студентам Вергелес Л.А., Бонцаль С.Я. та Круцько О.І.

З інформацією про публікаційну активність докторів наук у журналах, що цитуються науково-метричними базами Scopus та Web of Science виступив проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М.

Наступним питанням порядку денного були конкурсні справи. Доповідав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

Для проведення таємного голосування було обрано лічильну комісію у складі проф. Пасєчко Н.В., проф. Боярчук О.Р., проф. Денефіль О.В., доц. Лихацького П.Г., доц. Загричука Г.Я.

Результати таємного голосування доповідала голова лічильної комісії, проф. Пасєчко Н.В.

За результатами таємного голосування було обрано:

Проф. Гнатіва В.В. – на посаду завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії;

Проф. Марущак М.І. – на посаду завідувача кафедри функціональної і лабораторної діагностики;

Проф. Криницьку І.Я. – на посаду професора кафедри функціональної і лабораторної діагностики.

За результатами таємного голосування вчене звання професора було присвоєно:

  • Гасюку П.А. по кафедрі ортопедичної стоматології;

  • Шкроботу Л.В по кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини.

Вчене звання доцента присвоєно:

  • Куліцькій М.І. по кафедрі медичної біохімії;

  • Щербі В.В. по кафедрі стоматології;

  • Лучинському В.М. по кафедрі стоматології;

  • Кузьмак І.П. по кафедрі медичної біохімії;

  • Габор Г.Г. по кафедрі функціональної і лабораторної діагностики.

Про науково-дослідну роботу студентів і шляхи її поліпшення доповідала голова НСТ Галей К.М.

З питання «Обговорення і затвердження звітів виконання держбюджетних тем, інформація про підготовку нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів» виступили :

– старший дослідник Лісничук Н.Є.

  • проф. Гудима А.А.

Поточні справи доповідали:

  • проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгай А.Г.

  • проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М.