Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 14-15 грудня відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Панасюка Ярослава Вікторовича «Патогенетичне обґрунтування застосування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу (експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівникКорда Михайло Михайлович, доктор медичних наук, професор, ректор (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України); Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Продана Андрія Михайловича «Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівникДзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ВДНЗУ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України); Гудз Іван Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Яворської-Скрабут Ірини Михайлівни «Особливості морфофункціональної перебудови тканин і судинного русла великих слинних залоз щурів при гіперглікемії» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник Герасимюк Ілля Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: Попадинець Оксана Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Масна Зоряна Зеновіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гладій Олени Ігорівни «Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній гіперурикемії» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівникБоднар Ярослав Ярославович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: Жураківська Оксана Ярославівна, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України); Гунас Ігор Валерійович, доктор медичних наук, професор, виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження Панасюку Ярославу Вікторовичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, Продану Андрію Михайловичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія, Яворській-Скрабут Ірині Михайлівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія та Гладій Олені Ігорівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.