У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 31 січня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Грижака Ігоря Гнатовича «Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, діагностики, оптимізація лікування» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий консультант – Дикий Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Михайло Антонович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). 2. Марієвський Віктор Федорович, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу епідеміологічного аналізу та  імунопрофілактики (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»). 3. Живиця Дмитро Георгійович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гриценка Андрія Анатолійовича «Оптимізація скринінгу, діагностики, контролю ефективності лікування вагінальних інфекцій під час вагітності» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Науковий керівник – Нагорна Вікторія Федорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Маркін Леонід Борисович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України). 2. Гнатко Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України).

На підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Грижаку Ігору Гнатовичу наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби і Грицаку Андрію Анатолійовичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.