Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У залі засідань спеціалізованих вчених рад ТДМУ 30 січня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К58.601.04.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Савчука Самвела Олексійовича на тему «Особливості окиснювальних процесів і стан ендогенної інтоксикації у щурів при гострому респіраторному дистрес-синдромі та їх корекція» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Марущак Марія Іванівна (Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики). Офіційні опоненти: кандидат медичних наук, доцент Геруш Ігор Васильович (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії); доктор біологічних наук, професор Ерстенюк Ганна Михайлівна (Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, перший проректор, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О.Бабенка).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Лукашів Ольги Ярославівни на тему «Отримання та дослідження біологічної активності селенхромліпідних комплексів з Chlorella vulgaris Biej. за дії на організм щурів стрептозотоцину» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Грубінко Василь Васильович (Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка МОН України, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін). Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, доцент Калінін Ігор Васильович (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України, завідувач кафедри хімії); кандидат біологічних наук, доцент Лихацький Петро Григорович (Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», доцент кафедри медичної біохімії).