Меню Закрити

Науковець ТДМУ взяла участь у семінарі «Медична освіта» в рамках Відкритого медичного інституту (OMI)

З 4 по 11 лютого 2018 року доцент кафедри педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Наталія Галіяш взяла участь у семінарі «Медична освіта», організованого в рамках Відкритого медичного інституту (OMI) за фінансової підтримки American Austrian Foundation (AAF) та Федерального міністерства науки, досліджень та економіки Австрії.

Метою діяльності Відкритого медичного інституту (OMI) є поширення та впровадження новітніх медичних знань та практик серед медичної громадськості Центральної та Східної Європи. Уже багато працівників нашого університету мали змогу відвідати медичні семінари на різноманітну тематику, організовані Відкритим медичним інститутом (OMI).  Вищезгаданий семінар є частиною циклу OMI Health Leadership Seminars (присвячений лідерству в галузі охорони здоров’я), головним завданням якого є забезпечення додаткової освіти в галузі громадського здоров’я та медичного лідерства, а також призначений для покращення клінічної освіти випускників OMI та надання їм можливості зайняти лідируючі позиції у своїх країнах. Дитяча лікарня Філадельфії (ChOP) у США та Асоціація шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER) забезпечують академічне керівництво цими семінарами.

Фокус заходу був спрямований на удосконалення методів вищої медичної освіти. Викладачі ChOP, які мають вагомий досвід у післядипломній підготовці спеціалістів-медиків у резидентурі та вторинній спеціалізації (феловшіп), поділилися новим підходом, що застосовується у навчанні дорослих. Усі ми знайомі з основними засадами педагогіки – науки, яка вивчає процес навчання дітей. Але дорослі навчаються інакше: у них є вихідні знання, певна низка навичок та вмінь, досвід роботи в галузі. Усе це вимагає інших підходів, який вивчає новітня наука «андрагогіка».

Усі учасники семінару разом з викладачами.

Андрагогіка – це теорія навчання дорослих, яка виходить з того, що мета сучасного підходу до освіти полягає у сприянні розвитку та збагаченні цілісної особистості, прояву її самобутності, актуалізації її здібностей. Андрагогіка об’єднує знання про специфіку навчання дорослої людини з урахуванням її віку, освітніх та життєвих потреб, реальних можливостей, індивідуальних особливостей і досвіду, психіки і фізіології. Ця наука вивчає зміст, форми, методи та засоби організації навчання дорослих людей з метою полегшення їхнього навчання, вдоволення їхніх освітніх потреб, підвищення операціональності отриманої освіти під час вирішення життєвих проблем, досягнення індивідуальних цілей, самореалізації особистості.

Також значна увага приділялась симуляційному навчанню,  інтерактивним методикам, умінню давати конструктивний відгук учням, ефективно застосовувати новітні технології в навчальному процесі. Окремо було обговорено, як складати навчальні плани з урахуванням усіх вищеперерахованих методик. Не менш важливим було обговорення такого питання, як професіоналізм в медицині. З яких компонентів-компетенцій він складається? Як ефективніше навчати студентів професійним підходам? Яка роль у цьому викладачів, практичних лікарів, які перетинаються зі студентами в медичних закладах? Ми спільно намагалися шукати відповіді на ці питання.

Щодо нових віянь у вищій медичній освіті, професор Бет Резет наголосила, що враховуючи останні досягнення медичної науки, все більший інформаційний потік, інтенсивне застосування технологій у лікувальному процесі, змінюються вимоги до методик і підходів у підготовці лікаря. Все частіше ухил робиться від процесу та структури навчання до результатів та продуктивності навчання. Серед очікуваних результатів навчальних є такі: перенесення фокусу з вчителя на учня, з викладача – на студента; максимальна націленість на наслідки запропонованої навчальної активності, а не на активність як таку; посилення уваги до нетривіальних аспектів навчання, таких як афективні (цінності, ставлення) або мета-пізнавальні (критичне мислення). І, звичайно ж, навчальна діяльність повинна бути тісно пов’язана з професійними компетенціями. Загальні основні компетенції, згідно з ACGME (Акредитаційна рада для вищої медичної освіти), об’єднуються в такі категорії: medical knowledge (медичні знання), patient care (догляд за хворим), interpersonal and communication skills (міжособистісні та комунікативні навички), professionalism (професіоналізм), practice-based learning and professional improvement (навчання на практиці та професійне вдосконалення), system-based practice (системна практика). Оволодіння компетенціями є поступовий та прогресуючий процес. Для інтеграції їх у навчальний процес компетенції розкладаються на складові: субкомпетенції та віхи (milestones), етапи, якими потрібно оволодіти на шляху набуття компетенції. З іншого боку, об’єднуючись, компетенції формують очікувані професійні дії (Entrustable Professional Activities or EPAs), які стають основою професійної діяльності лікаря.

Під час семінару мною була прочитана лекція «Нетехнічні навички в медицині: як викладати їх краще?». За результатом участі в семінарі я отримала сертифікат з зарахуванням 34 DFP (балів Continuing Medical Education Австрійської палати лікарів) та сертифікат за видатну роботу.

Лекція «Нетехнічні навички в медицині: як викладати їх краще?».

Отримана під час стажування інформація буде використана:

  • для розробки семінару-тренінгу «Симуляційне навчання в медицині»;
  • для вдосконалення методики занять в центрі симуляційного навчання з курсу «Педіатрія», «Догляд за хворими в педіатрії»;
  • для розвитку міжнародної співпраці Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського;
  • для вдосконалення науково-дослідної, навчально-методичної та культурно-просвітницької діяльності в ТДМУ.

Під час церемонії вручення сертифікатів. З проф. Beth Rezet, США, та проф. Wolfgang Aulitzky, Австрія.

Доцент кафедри педіатрії №2 ТДМУ Наталія Галіяш.