Меню Закрити

У ТДМУ відбулася ІV науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії»

ІV Науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» 15-16 лютого 2018 року відбулася на базі адміністративного корпусу Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Проведення такого анестезіологічного симпозіуму в стінах ТДМУ стало традицією.

У конференції взяли участь провідні фахівці зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія» України, зокрема президент Асоціації анестезіологів України, д.мед.н., проф. С.О.Дубров, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д.мед.н., проф. Ф.С.Глумчер, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д.мед.н., проф. В.І.Черній, завідувачі кафедр анестезіології та інтенсивної терапії, професори та інші науковці зі Львова, Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Вінниці, Харкова, Одеси, Полтави, Парижа (Франція), а також практичні лікарі-анестезіологи – члени Асоціації анестезіологів України з Тернопільської, Львівської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Рівненської, Івано-Франківської та інших областей.

Загалом на форум прибуло 24 доктори медичних наук, професори з вищих навчальних закладів України, іноземні гості з Франції; понад 250 учасників – науковців та практичних лікарів.

ІV Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» 15 лютого 2018 року відкрив проректор з наукової роботи Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Іван Кліщ.

Він привітав учасників конференції з початком роботи форуму, головна мета якого розглянути і обговорити актуальні питання медичної галузі. Іван Кліщ коротко охарактеризував досягнення та перспективи розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Він відмітив важливу роль професії анестезіолога у системі охорони здоров’я, зупинився на актуальних наукових та практичних питаннях, які назріли в медицині та які необхідно вирішувати, побажав успішної плідної праці учасникам конференції.

  

До присутніх з вітальним словом звернувся президент Асоціації анестезіологів України, професор Сергій Дубров. «Анестезіологія та інтенсивна терапія – надзвичайно важлива медична спеціальність. Анестезіологи відіграють вирішальну роль у захисті хворих від операційного стресу, забезпеченні їхньої життєдіяльності, попередженні та лікуванні критичних станів, які загрожують життю. Світ в цілому, медична наука, анестезіологія, та інтенсивна терапія з плином часу зазнають суттєвих змін. Розвиток інформаційних технологій, поява та удосконалення нових методів лікування та діагностики захворювань вимагають від сучасного лікаря-анестезіолога безперервної роботи над собою, оволодіння новими знаннями та навичками», – зазначив Сергій Дубров.

Він відкрив пленарне засідання доповіддю «Проблеми антибіотикорезистентності у відділеннях інтенсивної терапії України». Доповідач навів статистичні дані щодо чутливості мікроорганізмів до різних видів антибіотиків у країнах світу та в Україні, охарактеризував особливості вибору схем профілактики та лікування інфекційної патології у відділеннях інтенсивної терапії.

  

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д.мед.н., професор Фелікс Глумчер виступив з доповіддю «Нове у лікуванні сепсису». Він висвітлив сучасні положення світової науки і практики у питаннях профілактики, запобігання, діагностики та інтенсивної терапії сепсису.

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д.мед.н., проф. В.І.Черній у своїй доповіді «Нейротравма: принципи діагностики та інтенсивної терапії» висвітлив питання частоти виникнення нейротравм, патогенетичних особливостей розвитку ушкоджень тканин мозку при травмі, його набряку; особливостей діагностики ступеня ураження мозкових структур при цій патології та інтенсивної терапії. У наступній доповіді він розвинув концепцію ролі анестезіолога у реалізації принципів «швидкої хірургії» та «ранньої реабілітації після операції».

Доктор Євгеній Чумаченко (Франція, Париж) ознайомив учасників конференції з європейськими принципами анестезіологічного забезпечення операцій у доповіді «От обьективной оценки ноцицепции к индивидуальному обезболиванию при общей анестезии, седации и интенсивной терапии».

  

З великою увагою присутні слухали виступ доцента КНМАПО Максима Пилипенка про новітні аспекти периопераційної респіраторної підтримки. Він надав актуальну інформацію про вибір параметрів респіраторної підтримки при тяжких порушеннях легеневої вентиляції та наглядно продемонстрував під час майстер-класу на добровільних помічниках способи проведення вентиляції.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, професор Ярослав Підгірний тему своєї доповіді присвятив респіраторному дистрес-синдрому, при якому в основі дихальних порушень провідну роль відіграють дисфункція вентиляції, перфузії та дифузії кисню через альвеоло-капілярну мембрану. Інша його доповідь – «Гостра печінкова дисфункція у вагітних: критерії діагностики та особливостей лікування».

Завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, д. мед. н., професор  Маріне Георгіянц детальніше зупинилася на можливостях лікування нозокоміальних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії.

Професор Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова Андрій Мазур розповів учасникам конференції про особливості анестезіологічного забезпечення при проведенні симультанних операцій.

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Улболган Фесенко проаналізувала сучасне розуміння проблем болю та особливостей знеболювання. «Сучасні погляди на природу болю», «Чи шкідливий наркоз для литячого організму ?», «Регіонарне знеболювання при операції NUSS» – ось теми її доповідей.

Завідувач кафедри педіатрії № 2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Галина Павлишин представила доповіді «Європейські підходи до лікування генералізованої форми правця у педіатричній практиці» та «Неонатальний сепсис з позиції доказової медицини».

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Володимир Фесенко охарактеризував сучасний стан проблеми щодо реґіонарного знеболювання пологів, а також поділився власним шестирічним досвідом паравертебрального знеболювання пологів.

Про підтримку енергетичного балансу та методи збереження білка у хворих в ургентній хірургії доповіла професор Олена Сорокіна (Дніпропетровська медична академія МОЗ України).

   

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Володимир Гнатів виступив з доповіддю «Серцево-легенево-мозкова реанімація: окремі аспекти її проведення та післявузівської підготовки лікарів з позиції спеціаліста».

Учасники конференції беруть активну участь у проведенні майстер-класів з питань застосування апаратів для допоміжної штучної вентиляції легенів та вибору режимів і параметрів дихання.

У рамках науково-практичної конференції відбулося 5 секційних засідань з питань анестезіологічного забезпечення операцій, інтенсивної терапії невідкладних станів, сепсису та застосування антибактеріальних препаратів, поліорганної патології, гострої дихальної недостатності та респіраторної підтримки, проблем тромбопрофілактики при патології у хірургії, педіатрії та акушерстві-гінекології.

Під час конференції проведено такі майстер-класи: 1) хірургічні методи забезпечення прохідності дихальних шляхів (конікопункція, конікотомія), 2) FAST – протокол діагностики гострої кровотечі на ранньому госпітальному етапі, 3) вибір параметрів респіраторної підтримки при тяжких порушеннях легеневої механіки, 4) інструментальні методи дослідження системи «РАСК» при різних клінічних ситуаціях.

Було заслухано і обговорено 63 доповіді, які стосуються сучасних підходів до анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів у хірургічній, акушерській, гінекологічній, педіатричній клініках.