Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 28 лютого і 1 березня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мочульської Оксани Миколаївни «Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення специфічної імунотерапії в дітей, хворих на атопічний дерматит» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівник – Федорців Ольга Євгенівна, доктор медичних наук, професор кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією  (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Сорокман Таміла Василівна, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету № 4, професор кафедри педіатрії та медичної генетики (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Синоверська Ольга Богданівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ель-Мезевгі Хайтам Мустафа Ахмед «Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування пробіотиків з вітаміном D3 для неонатальної профілактики гострих інфекцій в малюкомому віці у недоношених дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Науковий керівник – Аряєв Микола Леонідович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії № 1 (Одеський національний медичний університет МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Банадига Наталія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти  (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). 2. Коржинський Юрій Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вонс Людмили Зіновіївни «Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Мартинюк Лілія Петрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Дудар Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу еферентних технологій (ДУ «Інститут нефрології НАМН України»). 2. Тащук Віктор Корнійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Казеки Віталія Григоровича «Оптимізація антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих людей, які вживають ін’єкційні наркотики, агоністами опіоїдів» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий керівник – Живиця Дмитро Георгійович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб (ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Михайло Антонович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»). 2. Малий Василь Пантелейович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України).

На підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Мочульській Оксані Миколаївні та Ель-Мезевгі Хайтам Мустафа Ахмед наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія, Вонс Людмили Зіновіївні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Казеці Віталію Григоровичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.