Меню Закрити

У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 15-16 березня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Турчина Миколи Васильовича «Експериментальне обґрунтування застосування кератоксеноімплантації при запальних захворюваннях і пошкодженнях рогівки» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий консультант – Пасєчнікова Наталія Володимирівна, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор (ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»). Офіційні опоненти: 1. Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). 2. Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова МОЗ України). 3. Огоновський Роман Зіновійович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Білаш Валентини Павлівни «Порівняльна морфологія піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Шерстюк Олег Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України). Офіційні опоненти: 1. Волков Костянтин Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського МОЗ України»). 2. Ященко Антоніна Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького МОЗ України).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Козявкіної Наталії Володимирівни «Нейрогуморальна регуляція тиреотропних ефектів мінеральної води Нафтуся (експериментально-клінічне дослідження)» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Гоженко Олена Анатоліївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії експериментальної та клінічної патології (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Роговий Юрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України). 2. Клименко Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри фізичної та медичної реабілітації (Чорноморський національний університет імені П.Могили).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Козявкіної Ольги Володимирівни «Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх ендокринний, метаболічний і імунний супровід (експериментально-клінічне дослідження)» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Гоженко Олена Анатоліївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії експериментальної та клінічної патології (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»). Офіційні опоненти: 1. Савицький Іван Володимирович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри загальної та клінічної патофізіології (Одеський національний медичний університет МОЗ України). 2. Левицька Світлана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії та оториноларингології (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України).

На підставі результатів таємного голосування спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження Турчину Миколі Васильовичу наукового ступеня доктора медичних наук, Козявкіній Наталії Володимирівні і Козявкіній Ользі Володимирівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, Білаш Валентині Павлівні наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.