Представники ТДМУ взяли участь у семінарі «Faculty Development Centre»

Нещодавно на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ) відбувся другий семінар-тренінг «Faculty Development Centre» для викладачів вищих навчальних закладів України, який проводили Поль Мартін (Poul Martin) та Каролайн Айвз (Carolyn Ives, Director (CAFÉ)) з університету МакЮена (Едмонтон, Канада).

Семінар організовано за участю викладачів Національного університету «Києво-Могилянська академія», Українського католицького університету (Львів) та Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Від ТДМУ у цьому заході взяли участь завідувач кафедри медичної біології, професор Лариса Федонюк, завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професор Оксана Боярчук, доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, доцент Лариса Мартинюк, доцент кафедри педіатрії № 2 Вікторія Фурдела та доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Аліна Вольська.

Учасники семінару-тренінгу: проф. Лариса Федонюк, доц. Лариса Мартинюк, проф. Оксана Боярчук.

Учасники семінару-тренінгу: доц. Аліна Вольська та доц. Вікторія Фурдела.

Метою заходу було ознайомити слухачів зі стратегіями щодо налаштування аудиторії до навчально-орієнтованої активності, зацікавлення слухачів навчальним матеріалом курсу та/або дисципліни та підвищення мотивації до навчання, побудови ефективного зворотного зв’язку між викладачем і студентами, та підвищення професійності викладачів. Протягом чотирьох днів було проведено дев’ять тренінгів на такі теми: «Inclusive Teaching Practices», «Classroom Assessment Techniques», «Moving Past “This Class Sucks!”: “Teaching Students to Give Constructive Feedback», «Giving Effective Peer Feedback to Your Colleagues», «Overcoming the Architecture: Active Learning in the Traditional Classroom», «Asking Better Questions: Using Student Response Systems to Engage Learners», «Silent No More! Midterms to Get Students Talking, Thinking and Learning», «Assignments that Promote Sustainable Engagement with the Community». Особливе захоплення у слухачів викликало органічне поєднання участі двох лекторів у викладі теми кожного семінару

Каролайн Айвз та Поль Мартін проводять семінар на тему «Техніки мотивації та залучення студентів до активного навчання».

Теми засідань викликали жваву дискусію викладачів та прагнення поділилися власним досвідом мотивації студентів до навчання, методиками створення сприятливої дружньої атмосфери для навчання, зацікавлення студентів предметом, залучення студентів до активного засвоєння матеріалу, методиками викладу матеріалу, підтримання мотивації до самонавчання впродовж усього семестру, створення ефективного зворотного зв’язку між студентами та викладачем. Усі засідання відбувалися у режимі інтерактивну та активного спілкування.

 Рефлексія учасників тренінгу.

Багато було сказано про доцільність налагодження динамічної комунікації між викладачем і слухачем з метою допомогти кожному студенту більш успішно засвоїти предмет та навчитися трансформувати засвоєні знання на практиці, а також з метою допомогти викладачу оцінити ступінь розуміння і засвоєння навчального матеріалу студентами.

Каролайн Айвз проводить тренінг на тему «Методики оцінювання процесу навчання».

Поль Мартін проводить тренінг на тему «Використання сучасних он-лайн платформ для стимуляції навчання студентів».

Учасники семінару високо оцінили якість проведеного семінару-тренінгу та активно підтримали ідею проведення подібних зустрічей у подальшому між викладачами різних кафедр та вишів, задля обміну досвідом і підвищення якості освітніх послуг у вищих навчальних закладах України.

Інформацію надали проф. Лариса Федонюк та доц. Вікторія Фурдела.