У ТДМУ відбулася конференція «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні»

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 24-26 травня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні», присвячена 115-й річниці з дня народження І.Яременка.

Відкриття конференції розпочалося 24 травня з привітання та вступного слова проректора з наукової роботи, професора І.М.Кліща.

У президії (зліва на право): начальник відділу науково-дослідної роботи та екологічної освіти Природного заповідника «Медобори» Ярослав Капелюх, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, професор Надія Дробик, проректор з наукової роботи ТДМУ, професор Іван Кліщ, директор ННІ медико-біологічних проблем ТДМУ, доцент Наталія Ткачук.

Також з вітальними словами виступили директор ННІ медико-біологічних проблем, доцент Н.І.Ткачук, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, професор Н.М.Дробик, начальник відділу науково-дослідної роботи та екологічної освіти Природного заповідника «Медобори» Я.І.Капелюх.

З вітальним словом виступає директор ННІ медико-біологічних проблем, доцент Наталія Ткачук.

З вітальним словом виступає декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, професор Надія Дробик.

З вітальним словом виступає начальник відділу науково-дослідної роботи та екологічної освіти Природного заповідника «Медобори» Ярослав Капелюх.

Завідувач кафедри медичної біології, професор Л.Я.Федонюк розпочала пленарне засідання доповіддю «Іван Іванович Яременко – педагог і дослідник біологічного циклу», в якій висвітлила життєвий шлях, науковий доробок і громадську діяльність першого завідувача кафедри біології Тернопільського медичного інституту, кандидата біологічних наук, доцента І.І.Яременка.

      

З доповіддю про першого завідувача кафедри біології Тернопільського медичного інституту, кандидата біологічних наук, доцента І.І.Яременка виступає завідувач кафедри медичної біології, професор Лариса Федонюк.

На завершення доповіді виступив онук І.І.Яременка – Андрій Віталійович Яременко, який висловив щиру подяку адміністрації університету та організаторам конференції за гідну пам’ять дідуся. А.І.Яременко наголосив на актуальності теми науково-практичної конференції, адже працюючи хірургом торакального відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру, щоденно зустрічається з наслідками антропогенно зміненого навколишнього середовища.

Виступ Андрія Яременка – онука Івана Івановича Яременка.

Андрій Віталійович зробив гарний подарунок у навчально-біологічний музей імені І.І.Яременка кафедри медичної біології – підручник «Біологія» (автори: А.О.Слюсарєв, С.В.Жукова), подарований особисто Яременку Івану Івановичу автором і підписаний власноруч.

Подарунок від Андрія Яременка.

Професор М.М.Федоряк з Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича разом з колегами з Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника та Інституту зоології м. Грац (Австрія) представила доповідь на тему «Моніторинг втрат колоній медоносних бджіл (Аpis mellifera L.) в Україні після зимівлі 2016-2017 рр.», яка викликала велику кількість запитань та жваву дискусію серед учасників конференції.

З доповіддю виступає професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор Марія Федоряк.

У наступній доповіді «Медико-біологічне значення кліщів виду Ixodes ricinus та Dermacentor reticulatus в екосистемах Тернопільської області» доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами М.І.Шкільна розповіла про результати дослідження щодо вивчення іксодових кліщів у науково-дослідній лабораторії ТДМУ методом полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР) протягом 2017-2018 рр. Вона звернула увагу присутніх на видові і генотипові різноманіття збудників інфекційних захворювань, що спричиняють хворобу Лайма, лихоманкові бореліози, гранулоеритроцитарний анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз тощо. На завершення доповіді доцент М.І.Шкільна провела мастер-клас з блот-аналізу.

З доповіддю виступає доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами ТДМУ  Марія Шкільна.

Завершила пленарне засідання професор Л.Я.Федонюк зі спільною доповіддю ректора університету, професора М.М.Корди та колег з Університету Упсали (Швеція) на тему «Балтійська Університетська Програма: шляхи реалізації та стратегія розвитку проекту в ТДМУ».

З доповіддю виступає завідувач кафедри медичної біології, професор Лариса Федонюк.

Лариса Ярославівна наголосила на важливості об’єднання зусиль науковців на шляху вирішення проблем, які стосуються можливостей експериментальної біотехнології, генетичних і генно-інженерних методів з погляду екології людини, а також на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо розкриття ролі рослинного та тваринного світів у житті сучасної людини в умовах загрози глобальних екологічних змін в Україні та країнах Балтійського регіону.

Результати наукових доробок, які доповідались на пленарному засіданні викликали велику кількість запитань та обговорення.

Робота учасників і гостей конференції на пленарному засіданні.

Згодом для учасників конференції було організовано екскурсію у навчально-біологічний музей імені І.І.Яременка кафедри медичної біології, який відображає не лише історію розвитку живих організмів, але й історію створення музею природи, історію кафедри, історію університету.

  

Асистент кафедри медичної біології Ірина Привроцька проводить екскурсію у навчально-біологічному музеї імені І.І.Яременка кафедри медичної біології.

Роботу конференції продовжило секційне засідання, на якому з результатами власних досліджень виступили: доцент кафедри медичної біології С.С.Подобівський із доповіддю «Медико-біологічне значення та морфо-фізіологічні особливості кліщів виду Ixodes ricinus та Dermacentor reticulatus в екосистемах Тернопільської області як господарів і переносників інфекційних хвороб людини», професор кафедри патологічної фізіології О.В.Денефіль з доповіддю «Статеві особливості впливу хронічного стресу на розвиток патології ендокринної системи», студент Хуберт Мікоша з доповіддю «Genesis, Consequences and Ways of Solution of Eutrophication Problem by the Example of Warmian-Masurian Lakes in Poland», асистент кафедри медичної біології І.Б.Привроцька з доповіддю «Educational-Biological Museum is a Teaching Resource of Medical Biology Department», аспірант кафедри патологічної фізіології О.А.Костюк з доповіддю на тему «Вплив етанолу на ферментну активність тварин з різною емоційною стійкістю».

Доцент кафедри медичної біології Степан Подобівський, професор кафедри патологічної фізіології Ольга Денефіль, студент Мікоша Хуберт, аспірант кафедри патологічної фізіології Ольга Костюк доповідають на секційному засіданні.

Конференцію відвідали представники різних вищих навчальних закладів України, зокрема Буковинського державного медичного університету – професор О.М.Слободян, Національного університету фізичного виховання і спорту України – професор В.А.Пастухова, професор О.І.Ковальчук, професор Г.В.Лук’янцева,, Національної академії внутрішніх справ – професор Л.Т.Котляренко. Також на конференцію завітав гість з міста Турку (Фінляндія), спеціальний радник наукових проектів міжнародного університету прикладних наук Турку – Ярі Хієтаранта.

 

Учасники та гості конференції.

У рамках конференції 24 травня відбувся медико-біологічний квест, який проводили доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка Л.О.Шевчик та асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТДМУ Н.Я.Кравець за участю трьох команд студентів педагогічного університету. Метою квесту «Морфологія і таксономічна структура Найпростіших» було розвинути уміння студентів застосовувати свої знання в нових ситуаціях та сформувати пізнавальний інтерес до навчання. Члени журі об’єктивно оцінили командну роботу та визначили переможців.

Під час проведення медико-біологічного квесту .

На завершення першого дня роботи учасники конференції мали нагоду відвідати етногалерею «Спадок». Вона захопила гостей справжнім розмаїттям давніх етнічніх українських строїв, старовинними жіночими прикрасами, колекційними вишитими та тканими рушниками, козацькими та писаними домашніми іконами, глиняними виробами, рідкісними документами.

Учасники та гості конференції на екскурсії в етногалереї «Спадок».

25 травня учасники конференції «Актуальні проблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в Україні» відвідали природний заповідник «Медобори», на території якого було проведено виїзне секційне засідання та природничий лекторій. Другий день роботи був присвячений огляду генофонду рослинного та тваринного світу, вивченню природоохоронних об’єктів та засобів і методів охорони природи заповідника «Медобори». Учасники та гості конференції ознайомилися з моніторинговими дослідженнями за програмою Літопису природи.

Учасники конференції у музеї Природного заповідника «Медобори».

З великим задоволенням всі відвідали екологічну стежку «Гора Гостра», на якій оглянули ксеротермічні угруповання рослин на відкритих вапнякових уступах та кам’яних розсипах, рештки організмів з вапняковим скелетом, що населяли тепле Сарматське море 15-20 млн. років тому та збереглися у вапняках у прижиттєвому положенні. На південно-східному схилі горба учасники конференції мали змогу спостерігати цвітіння популяції ясенцю білого (названого в народі неопалимою купиною), змієголовника австрійського, ковили пірчастої та волосистої, шиверекії подільської, шавлії кременецької, молочаю волинського, лещиці дністровської, цибулі подільської.

  

Учасники конференції на екологічній стежці «Гора Гостра».

Другий етап екскурсії у природному заповіднику «Медобори» передбачав піший похід екологічною стежкою «До Пущі відлюдника». На маршруті учасники та гості конференції ознайомилися з типовими дубово-грабовими лісостанами заповідника, в яких зростають популяції рідкісних видів рослин, почули спів зяблика та солов’їв. Проходячи стежкою, ознайомилися з такими цікавими феноменами природи як останцем степу серед лісового масиву та геологічними відслоненнями Товтрової гряди в Сліпому яру. Побували біля входу вертикальної печери «Перлина».

  

Мандрівка учасників конференції екологічною стежкою «До Пущі відлюдника».

Інформацію надала кафедра медичної біології.