У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

29 травня 2018 у залі засідань спеціалізованих вчених рад ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри медичної біохімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» Бандас Ірини Андріївни на тему «Оцінка інтегрального ризику при одночасному надходженні в організм наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (медичні науки). Науковий керівник – Корда Михайло Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, професор  кафедри медичної біохімії, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти: 1. Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова  МОЗ України. 2. Геруш Ігор Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України».

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук асистента кафедри  медичної біології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» Фурки Ольги Богданівни на тему «Оксидативний статус і стан антиоксидантного захисту організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (біологічні науки). Науковий керівник – Кліщ Іван Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти: 1. Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка МОН України. 2. Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту біології тварин НААН України.