Меню Закрити

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТДМУ

У залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 31 травня і 1 червня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Бенедикта Володимира Володимировича «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікувальної тактики на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий консультант – Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології (Харківська медична академія післядипломної освіти). 2. Матвійчук Богдан Олегович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького). 3. Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет ім. М .І. Пирогова).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бурака Андрія Євгеновича «Оптимізація діагностики та лікування хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Беденюк Анатолій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Ковальчука (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Буковинський державний медичний університет). 2. Андрющенко Віктор Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Львівський національний  медичний університет імені Д.Галицького).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Фусс Юлії Олегівни «Оптимізація профілактики та лікування бактерійних гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у спортсменів» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Буковинський державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Шевчук Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (Івано-Франківський національний медичний університет). 2. Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хiрургiї (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Васильчук Наталії Григорівни «Морфофункціональна характеристика медіастинального лімфатичного вузла у новонароджених в нормі та після внутрішньоплідної дії антигенів» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Кущ Оксана Георгіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Волков Костянтин Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Головацький Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (Ужгородський національний університет).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження Бенедикту Володимиру Володимировичу наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія, Бураку Андрію Євгеновичу і Фусс Юлії Олегівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія, Васильчук Наталії Григорівні наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.