У ТДМУ відбулася конференція «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології»

20-21 вересня 2018 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулися науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології» та засідання секції «Фундаментальні аспекти медицини» ХVІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. Заходи організовані навчально-науковим інститутом морфології та обласним товариством АГЕТ. У їх роботі взяли участь делегація з Актобе (Республіка Казахстан), також було 47 делегатів з вищих медичних навчальних закладів України та Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України.

До початку конференції на адресу оргкомітету надійшло 95 робіт, авторами яких є науковці Західно-Казахстанського державного медичного університету імені М.Оспанова (Актобе), Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, Національного медичного університету імені О.Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Української медичної стоматологічної академії, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Буковинського державного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Харківського національного медичного університету  та інші.

Під час 2 пленарних та 3 секційних засідань було заслухано і обговорено 27 наукових доповідей, які стосувалися таких напрямків:

  • морфофункціональний стан органів систем організму в експерименті і клініці;
  • актуальність питання морфогенезу та ембріотопографії органів і систем;
  • морфогенез органів і систем організму під впливом екоантропогенних чинників;
  • морфофункціональний стан органів систем організму у віковому аспекті;
  • сучасні морфологічні методи дослідження тканин і органів в нормі і патології;
  • моделі, методи, алгоритми та програмні засоби аналізу морфологічної інформації.

Організаційний комітет під час реєстрації учасників конференції.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

Він звернув увагу на актуальність запропонованої тематики конференції. Саме завдяки таким заходам науковці мають змогу висвітлити результати досліджень, ознайомитися з науковими здобутками передових наукових морфологічних шкіл України, взяти участь у дискусіях. На завершення Іван Кліщ побажав усім учасникам конференції плідної праці.

З вітальним словом також виступили директор ННІ морфології Зоя Небесна та професор Василь Пикалюк.

Робота першого пленарного засідання розпочалася доповіддю доцента Західно-Казахстанського державного медичного університету імені М.Оспанова Любові Іванової на тему «Современные данные о вариабельности ветвей брюшной части аорты».

Професор Української медичної стоматологічної академії Галина Єрошенко в своїй доповіді широко висвітлила особливості персистентенції коралового поліпу в організмі людини з утворенням звапнованого зовнішнього скелету.

Професор ТДМУ Ольга Денефіль виступила з доповіддю «Морфологічні зміни у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ураженні».

Головуючі на секційному засіданні – професор Галина Єрошенко (Полтава),  професор Наталія Гасюк (Тернопіль) та секретар – Ігор Юрик.

На першому секційному засіданні «Фундаментальні аспекти медицини» ХVІІ Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств було заслухано доповідь Людмили Горбань щодо оцінки швидкісних та якісно-кількісних показників вищої нервової діяльності у молодих осіб різного соматотипу з підвищеним артеріальним тиском.

Богдан Супрунець доповів про зміни серцевої діяльності у посттиреотоксичному періоді.

Роман Шмата доповів про рівень самопочуття, активності та настрою в осіб юнацького віку з різною вестибулярною стійкістю та рівнем нейротизму.

Науковими здобутками Вінницької морфологічної школи поділився Микола Дмітрієв, який присвятив свою доповідь використанню сучасних технологій для створення анатомічного обгрунтування діагностики та лікування ортодонтичної патології.

Тетяна Власюк акцентувала увагу на морфофункціональних змінах секреторних передсердних кардіоміоцитів при експериментальному цукровому діабеті та його корекції.

Марина Вацик доповіла про особливості структурної перебудови легень щурів при застосуванні різних методів регідратації після загального зневоднення.

Доповідь Анатолія Корицького стосувалася впливу хронічної інтоксикації ацетилсаліциловою кислотою на морфофункціональний стан нирок щурів.

Представник Львівської гістологічної школи Святослав Луцик висвітлив особливості перерозподілу рецепторів лектинів у надниркових залозах потомства щурів, що розвивалося в умовах експериментального гіпо- та гіпертирозу материнського організму.

Харківську морфологічну школу представляли: Наталя Мар’єнко з доповідю, що стосувалася вікової динаміки фрактального індексу білої речовини мозочка людини

та Наталя Будник, яка детально зупинилася на результатах дослідження нервової системи методом гальванічної імпрегнації.

Анатолій Телев’як зосередив увагу на морфологічних змінах судин гемомікроциркуляторного русла м’язів кінцівок щурів при розвитку ішемічно-реперфузійного синдрому.

Андрій Сверстюк зацікавив присутніх новими підходами до застосування біосенсорів та відеокамер смартфонів в медицині.

Науковець Одеської морфологічної школи Аліна Тодорова поділилася науковими результатами, щодо особливостей розташування емалевих призм у поверхневих шарах емалі тимчасових та постійних молярів людини.

Серед учасників конференції відбулася активна та плідна наукова дискусія. Жваве обговорення доповідей свідчили про актуальність та високу практичну цінність отриманих результатів експериментальних досліджень.

Учасники конференції.

За результатами конференції прийнято рішення:

Підвищувати рівень методичного забезпечення науково-дослідних та дисертаційних робіт, ширше використовувати сучасні, морфологічні та морфометричні методи при вивченні морфофункціонального стану органів систем організму. Широко впроваджувати результати фундаментальних, наукових морфологічних  досліджень у практичну медицину.