Меню Закрити

У ТДМУ відбулася конференція «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів»

27-28 вересня 2018 року в конференц-залі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася VIІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». Під час заходу актуальні теми було обговорено упродовж засідань двох секцій «Оптимізація фітохімічних досліджень, створення і аналізу лікарських засобів. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин» і «Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих. Менеджмент і маркетинг у фармації».

Учасники VIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів».

Захід був організований силами науково-педагогічного штату кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків спільно з кафедрою фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти нашого університету. У роботі VIІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю взяли участь делегації з Ополе (Польща), Національного фармацевтичного університету та ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» (Харків), Національного медичного університету імені О.Богомольця (Київ), ІФДМУ (Івано-Франківськ), НУ «Львівська політехніка», ЛНМУ, ЛНУ (Львів), ЗДМУ (Запоріжжя), ОНМУ (Одеса), Ужгородського національного університету, Національного агентства ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок. Були представники від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Тернопільській області, Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Конференція викликала великий інтерес наукової спільноти України та ряду інших країн. Свідченням цього є близько 200 наукових робіт українською і англійською мовами, які надійшли до оргкомітету і включені до збірника тез конференції.

Під час пленарних і секційних засідань було заслухано і обговорено 30 наукових доповідей, які стосувалися таких напрямків:

  • Оптимізація технологічних процесів і створення лікарських засобів (синтез біологічно активних сполук).
  • Оптимізація фітохімічних досліджень.
  • Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.
  • Оптимізація фармацевтичного аналізу лікарських препаратів.
  • Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
  • Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних хворих.
  • Менеджмент та маркетинг у фармації.
  • Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин.
  • Ветеринарна фармація.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

У своїй промові Іван Миколайович підкреслив актуальність запропонованої тематики конференції. Саме завдяки таким заходам науковці мають змогу висвітлити результати досліджень, ознайомитися з науковими здобутками передових наукових фармацевтичних шкіл України, взяти участь у дискусіях, обмінятися досвідом, познайомитися з високоповажними особами фармацевтичної галузі. На завершення проректор з наукової роботи побажав усім учасникам конференції плідної праці.

З вітальним словом також виступив завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, професор Т.А. Грошовий.

Роботу пленарного засідання конференції розпочала професор ТДМУ, провідний експерт комітету з відбору та використання основних лікарських засобів, професор О.М.Олещук з доповіді «Національний перелік лікарських засобів: принципи формування та застосування».

Потужний науковий діяч галузі промислової фармації, завідувач кафедри промислової фармації Національного фармацевтичного університету (Харків), професор Є.Г.Гладух у своїй доповіді широко висвітлив основні питання щодо методів екстракції БАР з лікарської рослинної сировини.

Професор ТДМУ О.Є.Самогальська виступила з доповіддю «Використання спазмолітиків при функціональній патології органів травлення».

Науковими здобутками Львівської технологічної школи НУ «Львівська політехніка» поділилася професор В.В.Гавриляк, яка присвятила свою доповідь результатам вивчення впливу естерів тіосульфокислот на метаболічні процеси в організмі щурів.

Роботу пленарного засідання продовжила доцент кафедри фармакогнозії з фармацевтичною ботанікою М.І.Шанайда, яка висвітлила основні питання стандартизації сировини, одержання та дослідження фітосубстанцій на основі неофіцинальних лікарських рослин родини Lamiaceae.

Своїми науковими доробками поділилась запорізька школа науковців в особі доцента Н.О.Ткаченко, яка виступила з актуальною і практично-значущою доповіддю на тему: «Професійна фармацевтична освіта у контексті соціальної відповідальності».

Доцент Н.І.Гудзь (ЛНМУ імені Д.Галицького) поділилася своїм науковим досвідом щодо сучасних світових підходів до фармацевтичної розробки.

Доцент Л.С.Логойда представила основні положення  щодо стандартизованої процедури розробки та валідації біоаналітичних методик визначення аналітів з групи антигіпертензивних лікарських засобів для вивчення фармакокінетики.

Цікаву доповідь на тему «Сучасна проблема контролю пірогенної забрудненості лікарських засобів біологічного походження» презентувала Ю.В.Меркулова (ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», м. Харків).

Спільну доповідь з працівниками практичної фармації представив доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти ЛНМУ А.І.Бойко з актуальних наукових доробок щодо необхідності створення нових напрямків спеціалізації аптек у системі охорони здоров’я України.

Завершила пленарне засідання доцент кафедри організації та економіки фармації з технологією ліків ІФДМУ І.О.Федяк інформативною доповіддю на тему «Сучасний стан фармацевтичного забезпечення лікування хворих на мультирезистентний та ВІЛ-асоційований туберкульоз в Україні (за аналізом реальних клінічних даних 12 обласних протитуберкульозних закладів охорони здоров’я)».

Упродовж пленарного засідання конференції професором Т.А.Грошовим були відзначені найкращі, найсумлінніші і найстаранніші студенти фармацевтичного факультету цінними подарунками у вигляді спеціалізованої літератури фармакологічного і фармацевтичного спрямування та електронні переносні носії. Зокрема на електронних носіях міститься 70 наукових монографій з актуальних питань фармацевтичної науки.

Вручення цінних подарунків студентам фармацевтичного факультету.

Учасники конференції – проф. Л.С.Фіра (на передньому плані), доц. В.В.Підгірний (справа).

Секційне засідання №1, присвячене питанням оптимізації фітохімічних досліджень, створення і аналізу лікарських засобів, було розпочато науковцем ІФДМУ Н.М.Посацькою, яка представила результати власних наукових досліджень видів роду Вербена як перспективних джерел біологічно активних речовин.

Загалом на фітохімічному секційному засіданні №1 було представлено 10 доповідей науковців з провідних медичних університетів України.

Головуючі на секційному засіданні № 2 – професор Тарас Грошовий (Тернопіль), професор Євгеній Гладух (Харків) та секретар – доцент Наталя Белей (Тернопіль).

Секційне засідання №2, присвячене вирішенню проблем оптимізації технологічних процесів створення лікарських препаратів, було розпочато представником Харківської школи фармтехнологів А.А.Січкар, доповідь якої стосувалася вивченню параметрів нанесення плівкового покриття Sheffcoat™ на таблетки з вологочутливою субстанцією.

Загалом на організаційно-технологічному секційному засіданні № 2 було представлено 11 доповідей науковців з провідних медичних і фармацевтичних університетів України. Серед них – доповідь асистента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Дарзулі Н.П.

Активні організатори науково-практичної конференції, працівники кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків – Н.П.Дарзулі, І.П.Сечишин, Н.І.Дуб, О.О.Покотило (зліва направо).

Серед учасників конференції відбулася активна та плідна наукова дискусія при аналізі представлених 14-ти стендових доповідей. Жваве обговорення доповідей свідчили про актуальність та високу практичну цінність отриманих результатів експериментальних досліджень.

Інформацію підготували доценти кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків М.Б.Демчук та О.О.Покотило.