У ТДМУ відбувся VІ науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення»

24-27 вересня 2018 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбувся VІ науковий симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення». У рамках симпозіуму проведено Міжнародну пульмонологічну школу з залученням професорів-лекторів з Польщі, Італії.

У роботі заходу взяли участь понад 300 осіб, у тому числі були представлені роботи з інших вишів України та науковців Польщі, Італії.

Проведено 3 пленарних засідання наукового симпозіуму, а також 6 засідань Міжнародної  пульмонологічної школи (робочі мови – англійська та українська), під час яких розглядались актуальні питання імунопатології при внутрішніх хворобах і у пульмонології, зокрема:

      – Новітні досягнення у діагностиці та лікуванні імунологічних порушень в клініці внутрішньої медицини та пульмонології.

–               Імунопатологія при ураженні органів дихання.

–               Імунопатологія при ураженні органів травлення.

Під час перших двох днів роботи наукового симпозіуму були представлені доповіді для практичних лікарів. Зокрема проф. О.Є. Федорців представила доповідь, виконану разом з білоруськими колегами «Епідеміологія обструктивного бронхіту у дітей України та Білорусії». Проф. О.Р. Боярчук – «Рецидивуючі гарячки у дітей, питання диференціальної діагностики».

Проф. О.Р.Боярчук.

Професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Ю.М.Валецький представив доповідь «Важливі питання фтизіатрії в післядипломній освіті лікарів різних спеціальностей».

Професор Ю.М.Валецький.

Доповідь на тему «Синдром мальабсорбції при туберкульозі легень» (автори М.М.Кужко, Д.О.Бутов з ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Яновського НАМН України», Харківського національного медичного університеті) представив проф. Д.О.Бутов.

Проф. Д.О. Бутов.

Проф.  О.Є.Самогальська представила роботу «Новини панкреатології – раціональне використання спазмолітиків».

Проф. О.Є.Самогальська.

Проф. І.Господарський виступив з доповіддю «Сучасні підходи до протифіброзної терапії».

Проф. І. Я. Господарський.

Чисельна кількість доповідей була представлена делегацією з  Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» (м. Дніпро, Україна).

Професор Л.І.Конопкіна – завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Дніпропетровської медичної академії, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії, пуль монолог, член Європейського респіраторного товариства, Українського товариства фтизіатрів та пульмонологів, Міжрегіональної асоціації клінічної мікробіології та антимікробної хіміотерапії, лауреат срібних та бронзових грантів Європейського респіраторного товариства – доповіла про особливості діагностики і лікування пацієнтів з різними фенотипами бронхообструктивних захворювань.

Професор Л. І. Конопкіна.

На третьому секційному засіданні було представлено 36 стендових доповіді.

26-27 вересні проходили засідання Міжнародної пульмонологічної школи. Перед початком школи гостей зустрів проректор з науково-педагогічної роботи, проф. А.Г.Шульгай, який детально ознайомив з діяльністю та досягненнями університету, розповів про міжнародні програми та міжнародну співпрацю.

До складу іноземної делегації увійшли :

  • Nicolino Ambrosino; Auxilium Vitae, Volterra, Italy
  • Adam Barczyk; Silesian Medical University, Poland
  • Wojciech Barg; Wroclaw Medical University, Poland
  • Juliusz Bokiej; Provincial Hospital Center of Jelenia Góra Valley
  • Aleksander Kania; Jagiellonian University, Poland
  • Elżbieta Puścińska; Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Poland
  • Szymon Skoczyński; Silesian Medical University, Poland
  • Paweł Śliwiński; Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Poland
  • Karolina Nowakowska Wroclaw Medical University, Poland

З вітальним словом від імені ректора звернувся проректор з наукової роботи, проф. І.М.Кліщ.

Перше і друге  секційне засідання було присвячене темі «Bonchoobturative diseases». З доповідями виступили Phenotype guided COPD therapy COPD treatment – Paweł Śliwiński, GINA 2018 – Ihor Hospodarskyy,  Practical differential diagnosis of COPD vs heart failure in a patient with chronic dyspnea – Adam Barczyk , Natural history of asthma – to cure or to make an effort to diagnose – Juliusz Bokiej,  Is the overdiagnosis of bronchial asthma a problem – Adam Barczyk,  Paradoxes of current management of bronchial asthma – Wojciech Barg.

Після закінчення секційних засідань професорами Nicolino Ambrosino, Wojciech Barg, Szymon Skoczyński був проведений work shop з молодими науковцями на тему «Можливості співпраці молодих науковців з Європейським респіраторним товариством».

На третьому секційному засіданні (27 вересня) науковці головну увагу присвятили темі «Chronic respiratory failure», зокрема були представлені такі доповіді: Indications for long-term oxygen therapy (LTOT) at home – Paweł Śliwiński, LTOT: how we start with it in Ukraine – Dr. Volodymyr Horodetskyy, How to diagnose and treat sleep respiratory failure with polysomnography? – Aleksander Kania, Pulmonary rehabilitation – focus on bronchoobturative diseases – Nicolino Ambrosino, Unusual aspects of dyspnea sensation assessment in the era of medical globalization – Szymon Skoczyński.

Під час четвертого пленарного засідання присутні розглядали тему Non-invasive ventilation. Були заслухані такі доповіді – Chronic oxygen therapy or non-invasive mechanical ventilation in kyphoscoliosis? Aleksander Kania, May noninvasive mechanical ventilation for bronchoscopy performance in difficult or borderline patients – Szymon Skoczyński, Ventilator-dependent patients – Nicolino Ambrosino.

П’яте засідання було присвячене темі Interstitial pulmonary diseases.

Присутні почули такі доповіді: Idiopathic Pulmonary Fibrosis: treatment and management – Elżbieta Puścińska, Lung cancer diagnostics – personal experience – Juliusz Bokiej; Inflammatory diseases Chair: Mykhailo Kuzho, Liliya Todoriko; Principles of allergic lung diseases diagnostic & treatment – Serhii Zaykov; Extrapulmonary sarcoidosis – Elżbieta Puścińska; Genes – regulators of immune system polymorphism in patients with lung tuberculosis – Mykhailo Kuzho, Dmytro Butov; Improvement of the treatment protocol for newly diagnosed pulmonary tuberculosis depending on the glutathione-S-transferase gene polymorphism – Liliya Todoriko, Igor Semianiv.