Меню Закрити

Викладачі ТДМУ стажувалися у Жешувському університеті (Польща)

Викладачі Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, зокрема асистент кафедри функціональної і лабораторної діагностики Іза Мартинюк, асистент кафедри функціональної і лабораторної діагностики Ярослав Панасюк нещодавно пройшли стажування на базі медичної кафедри Жешувського університету та патоморфологічного відділення регіонального клінічного госпіталю №1 міста Жешува. Вони мали можливість ознайомитися з основними принципами організації та методиками виконання імуноцитохімічного дослідження біоматеріалу при онкологічних захворюваннях.

Цитохімічні дослідження (ЦД) дають можливість вивчити ферментативну активність, вміст різних речовин в клітинах крові, кістковому мозку, лімфатичних вузлах та інших тканинах. Також є змога локалізувати та ідентифікувати клітинні і тканинні компоненти (антигени), грунтуючись на їх зв’язуванні з антитілами. Місце зв’язування визначають за допомогою мічених антитіл або методом вторинного мічення. Використання такого підходу для виявлення патології на клітинному рівні дозволяє детально досліджувати функції і хімічний склад клітин і порівнювати отримані результати з відомими морфологічними даними, що дає можливість глибше проникнути в суть патологічного процесу.

Цитохімічні методи дослідження мають низку переваг: прості у виконанні, відтворювані, не вимагають складної, дорогої апаратури, інформативні. Цитохімічні реакції проводять в мазках периферичної крові, пунктатах кісткового мозку, лейкоконцентраті венозної крові, спинномозковій рідині, аспіратах лімфатичних вузлів, селезінки, лейкозних інфільтратів різної локалізації.

Впровадження імуноцитохімічних методів обстеження для верифікації онкологічних процесів та підготовки спеціалістів лабораторної діагностики в Тернопільському державному медичному університеті є важливим та актуальним завданням.

Під час стажування викладачі ТДМУ ознайомились з основними принципами організації роботи лабораторії цитохімічних методів обстеження (ЦМО), з особливостями забору біоматеріалу та виготовлення препаратів для ЦМО; мали можливість детальніше розглянути методику вивчення цитохімічних препаратів, алгоритму їх опису, інтерпретації отриманих даних; навчилися за допомогою ЦМО діагностувати пухлинні процеси різної локалізації (первинні та джерела метастазування).

Відрядження здійснено за кошти приймаючої сторони.

Асистент кафедри функціональної і лабораторної діагностики, к.мед.н. Панасюк Я.В.