У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

6 листопада 2018 року у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

На порядку денному було:

Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Степась Юлії Михайлівни на тему «Біохімічні механізми взаємозв’язку гемостазу та функціонування гепатоцитів при гострому холециститі» за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». Науковий керівник – Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України. Офіційні опоненти: Салига Юрій Тарасович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології тварин НААН України. Криницька Інна Яківна, доктор медичних наук, професор,  професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського МОЗ України».

Офіційний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Хміля Дмитра Олександровича на тему «NO- та аргіна-заопосередковані механізми окисно-нітрозативного стресу та деполімеризації біополімерів сполучної тканини шкіри щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію» за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія». Науковий керівник – Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Офіційні опоненти: Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  МОЗ України. Марущак Марія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського МОЗ України».