Меню Закрити

У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02відбулося 27 листопада 2018 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кошака Богдана Олександровича «Оптимізація діагностики та лікування кардіопульмональних маніфестацій у хворих на анкілозивний спондилоартрит і артеріальну гіпертензію» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Сміян Світлана Іванівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Кузьміна Ганна Петрівна, доктор медичних наук, професор кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (Дніпропетровська медична академія). 2. Яцишин Роман Іванович, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології ім. Є.Нейка (Івано-Франківський національний медичний університет).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Даньків Лілії Володимирівни «Клініко-патогенетична характеристика перебігу ревматоїдного артириту в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Сміян Світлана Іванівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (Буковинський державний медичний університет). 2. Головач Ірина Юріївна, доктор медичних наук, професор, керівник центру ревматології (Клінічна лікарня «Феофанія» (м. Київ)).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Кошаку Богдану Олександровичу і Даньків Лілії Володимирівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.