Меню Закрити

Планове засідання вченої ради ТДМУ

4 грудня 2018 року відбулося планове засідання вченої ради університету під головуванням ректора ТДМУ, професора Корди М.М.

Розпочалося засідання з урочистого вручення атестата професора і дипломів докторів наук.

Атестат професора отримав Шідловський О.В.

Дипломи докторів наук отримали:

 • Ястремська С.О.

 • Бенедикт В.В.

 • Сокол М.О.

В урочистій обстановці ректор університету також привітав професора Гудиму А.А. з врученням йому Державної премії України.

Наступним питанням порядку денного були конкурсні справи. Доповідав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

Для проведення таємного голосування було обрано лічильну комісію у складі проф. Галайчука І.Й., доц. Коробка Д.Б., доц. Лотоцького В.В., Проців О.Я., Стецюка О.І.

Результати таємного голосування доповів голова лічильної комісії, доц. Коробко Д.Б.

За результатами таємного голосування вчене звання професора було присвоєно:

 • Небесній Зої Михайлівні по кафедрі гістології та ембріології;

 • Вакуленку Дмитру Вікторовичу по кафедрі медичної інформатики.

За результатами таємного голосування вчене звання доцента було присвоєно:

 • Вадзюк Юлії Степанівні по кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків;

 • Копач Олександрі Євгенівні по кафедрі загальної гігієни та екології;

 • Сван Ользі Григорівні по кафедрі медицини катастроф та військової медицини;

 • Сопізі Михайлу Олександровичу по кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін;

 • Петрашику Юрію Миколайовичу по кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоровʼя з медичною статистикою;

 • Боднару Петру Ярославовичу по кафедрі по кафедрі хірургії з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією;

 • Доброродньому Андрію Володимировичу по кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії;

 • Осадчуку Дмитру Васильовичу по кафедрі загальної хірургії.

З питанням «Науково-дослідна робота молодих вчених та студентів і шляхи її поліпшення» доповідала голова ради молодих вчених Рябоконь М.О.

Зі звітами про виконання держбюджетних тем виступили наукові керівники держбюджетних тем:

 • Старший науковий співробітник Лісничук Наталія Євгенівна «Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної реактивності в умовах експериментального канцерогенезу» 2016-2018 рр.

 • Професор Гудима Арсен Арсенович «Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними нервовими клітинами» 2016-2018 рр.

 • Доцент Шкільна Марія Іванівна «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики і терапії лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції» 2017-2019 рр.

Про публікаційну активність викладачів університету у журналах, що цитуються науковометричними базами Scopus та Web of Science доповідала керівник наукового відділу, доц. Шевчук О.О.

Поточні справи доповідали:

– проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгай А.Г.

– проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М.