Меню Закрити

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації в педіатрії»

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Шевченка 10 січня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиції та інновації в педіатрії», присвячена 90-річчю з дня народження члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, професора І.С.Сміяна.

Захід організували колективи кафедр дитячих хвороб з дитячою хірургією та педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

У роботі наукового форуму взяли участь 240 лікарі-педіатрів, лікарів загальної практики, лікарів дитячих спеціалістів, лікарів-інтернів. Під час конференції проведено два пленарних засідання.

Відкриваючи перше пленарне засідання, з доповіддю про педіатричну наукову школу професора І.С.Сміяна, її сьогодення і перспективи виступив академік НАМН України, віце-президент Асоціації педіатрів України, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.Богомольця, професор Майданник В.Г. Він представив європейські стандарти лікування гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів у дітей з позиції доказової медицини, оскільки сьогодні спостерігаються до 57 мільйонів щорічних летальних випадків у всьому світі, з них понад 26% безпосередньо обумовлені інфекційними захворюваннями, а до 30% смертності у всьому світі обумовлені респіраторними інфекціями. В теперішній час гострі респіраторні захворювання мають тенденцію до більш важкого, ускладненого перебігу, а наступні епізоди захворювання ініціюють алергізацію та зниження реактивності організму, спонукають до хронізації хвороб органів дихання.

Академік Майданник В.Г. під час презентації доповіді.

Завідувач кафедри педіатрії №2 ТДМУ, професор Павлишин Г.А. у двох своїх доповідях звернула увагу на основні проблеми стану здоров’я дітей першого року життя, рекомендації щодо діагностики і лікування сепсису у новонароджених, які відображені у монографії, підручнику член-кореспондента НАМН України, професора Сміяна І.С., та сучасні інновації в європейських рекомендаціях щодо профілактичної стратегії лікування сепсису новонароджених.

Проф. Павлишин Г.А. під час презентації.

Професор Гойда Н.Г. з Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика у своїй доповіді зупинилась на питаннях перинатальної допомоги в Україні як запоруки збереження життя і здоров’я дітей. Основними завданнями закладів охорони материнства і дитинства є профілактика виникнення захворювань, забезпечення народження здорової дитини, організація доступної та якісної первинної медико-санітарної та високо спеціалізованої медичної допомоги. Доповідачем запропоновано впровадження нових системних організаційних технологій в діяльності акушерсько-гінекологічної та педіатричної служб у період соціально-економічної трансформації українського суспільства, що потребує постійного удосконалення у відповідності до змін, що відбуваються в нашій державі і галузі охорони здоров`я.

Професор Гойда Н.Г. під час презентації.

На проблемі імунітету дитини, сучасних можливостях впливу на нього з позицій доказової медицини зупинилась зав.кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, професор Яблонь О.С.

Проф. Яблонь О.С. під час презентації.

Колектив авторів – проф. Сміян О.І. та асистент кафедри дитячих хвороб Сумського державного університету Сміян-Горбунова К.О. – представив основні ланки фаго та імунотерапії після антибактеріального кризису у дітей. Вони акцентували увагу на особливостях фаготерапії в педіатричній практиці та сучасних тенденціях їх використання.

Ас. Сміян-Горбунова К.О. під час презентації.

Професор кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Няньковська О.С. ознайомила присутніх з сучасними підходами до лікування харчової алергії дітей раннього віку.

Проф. Няньковська О.С. під час презентації.

Про нові підходи до діагностики та лікування функціональних та органічних розладів шлунково-кишкового тракту у дітей розповіла присутнім зав. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук. Оксана Романівна акцентувала увагу на сучасній класифікації «Функціональних шлунково-кишкових розладів у дітей з питаннями діагностика, патофізіології та лікування», Римські критерії IV, 2016 року.

Проф. Боярчук О.Р під час презентації.

Завідувач кафедри педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТДМУ, проф. Банадига Н.В. зосередила увагу на проблемах діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей.

Проф. Банадига Н.В. під час презентації.

З цікавою доповіддю про новітні нанотехнологічні засоби природного походження в педіатричній практиці виступив професор Мощич О.П. з Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика.

Проф. Мощич О.П. під час презентації.

На основних проблемах ендокринної патології у дітей зупинилась  доцент кафедри педіатрії №2 ТДМУ Вікторія Фурдела.

Доц. Фурдела В.Б. під час презентації.

Про сучасний діагностичний алгоритм, особливості лікування лайм-бореліозу у дітей та клінічний випадок з практики доповіла доцент кафедри педіатрії №2 ТДМУ Світлана Никитюк.

Доц. Никитюк С.О. під час презентації.

Про сучасну діагностику, європейські рекомендації щодо лікування та реабілітації дітей з атопічним дерматитом доповіла завідувач кафедри педіатрії №2 ТДМУ, професор Павлишин Г.А.

Ухвалено резолюцію конференції.

Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» за 2019 рік.