Меню Закрити

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”

Biała Podlaska, 09-10 października 2019 r.

PATRONAT HONOROWY

Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Józef Bergier

PrzewodniczącyPolskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

Szanowni Państwo,

w cyklu 2-letnim (od 2009 r.) Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej inicjuje i organizuje międzynarodowe konferencje pod wspólnym tytułem „Teoria
i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”. Kolejna już VI Konferencja odbędzie się w Białej Podlaskiej,w przyjaznych murach Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, która sprawuje patronat nad konferencją oraz jej organizacją we współpracy z PTN-AAF i Wydziałem Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem będzie prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (AAF).

W programie Konferencji zaplanowano sesję plenarną z udziałem zaproszonych specjalistów z kraju i z zagranicy, sesje tematyczne (w tym studenckich kół naukowych), warsztaty prowadzone przez praktyków specjalistów.

TEMATYKA KONFERENCJI

 1. AAF w edukacji szkolnej, turystyce, rekreacji i sporcie.
 2. AAF w fizjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych.
 3. AAFw promocji i profilaktyce zdrowia oraz terapii osób starszych.
 4. Przykłady dobrych praktyk w AAF.
 5. Tradycyjne i nowoczesne formy aktywności fizycznej dla osób ze specjalnymi potrzebami.

W ramach ostatniego tematu szczególnie chcielibyśmy zainteresować choreoterapią
i terapią tańcem, formami ruchowymi dostosowanymi do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Taneczne adaptacje sprzyjają procesowirozwoju fizycznego i  psychicznego, integracji społecznej, ułatwiają poznanie możliwości własnego ciałai reakcji emocjonalnych,  a także komunikacji i rozwijaniu relacji między ludźmi. Wydaje się, iż jest to niedoceniana,
a warta propagowania forma ruchu.

Uczestnicy konferencji oraz osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w trzech warsztatach:

 1. Taniec może leczyć – tańce w kręgu, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacja(prowadząca: Zofia Aleszko).
 2. Choreoterapia jako forma usprawniania osób z niepełnosprawnością intelektualną(prowadzący: Tomasz Kuta).
 3. Taniec w terapii zmysłów(prowadząca: Katarzyna Rybok).

 

FORMY PREZENTACJI

– referaty zamawiane – zagraniczne (30 min.),

– referaty zamawiane krajowe (20 min.)

– doniesienia ustne (10 min.)

– plakaty

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy prezentacji.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Z WYSTĄPIENIEM

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie karty zgłoszenia oraz tytułu wystąpienia istreszczenia w języku polskim na adresr.rzeczkowska@pswbp.pl.

Tekst streszczenia należy przygotować w postaci plików zapisanych w EDYTORZE WORD (*.doc lub *.docx). W streszczeniu należy podać: imię i nazwisko autora/autorów, stopień/tytuł naukowy/zawodowy oraz afiliację (jednostki organizacyjnej).

Wymogi edytorskie: streszczenie do 250 słów, czcionka Times New Roman 12 pkt., marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5.

 

Prezentacja w formie plakatu

Doniesienia prezentowane w formie plakatu powinny być czytelne z odległości 1 m
i nie przekraczać wymiarów – szerokość 0,8 m i wysokość 1 m. Plakat powinien zawierać następujące informacje: nazwisko i imię autora/autorów, nazwę instytucji, tytuł, cel badań, zastosowaną metodologię, wyniki badań i wnioski.

TERMIN KONFERENCJI:   09-10.10.2019 r.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I STRESZCZEŃ: 20 maja 2019 r.

MIEJSCE I ORGANIZATOR:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

21-500 Biała Podlaska

 1. Sidorska 95/97

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowani Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

 

KOSZT UCZESTNICTWA

 • członkowie PTN-AAF i doktoranci – 200 zł (opłacone składki za 2018 i 2019 r.),
 • pozostali uczestnicy – 250 zł,
 • studenci/uczestnicy bierni – bezpłatnie(nie obejmuje warsztatów).

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • udział w warsztatach,
 • przerwy kawowe,
 • 2 x lunch,
 • materiały konferencyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.

Koszt bankietu: 100 zł

Koszt udziału w warsztatach: 80 zł./warsztat (dla osób nie będących uczestnikami konferencji)

 

Opłatę konferencyjną prosimy przekazać najpóźniej do 31 lipca 2019 r.na kontoBank WBK SA 1 Oddział w Białej Podlaskiej

11 1500 1331 1213 3004 3528 0000

Do rozliczeń transgranicznych:

SWIFT CODE: WBKPPLPP IBAN: PL11 150013311213300435280000

z dopiskiem „Konferencja  PTN-AAF 2019”

Opłatę za warsztaty prosimy przekazać na powyższe konto z dopiskiem „Warsztaty PTN-AAF 2019”.

ZAKWATEROWANIE

Dla uczestników konferencji została wynegocjowana specjalna oferta cenowa noclegów:

 • hotel Skala – ul. Artyleryjska 1; pokój 1-os. 110 zł, pokój 2-os. 170 zł,
 • hotel Capitol – ul. Reymonta 3; pokój1-os. 120 zł, pokój 2-os.  180 zł.

Osoby zainteresowane noclegiem we wskazanych hotelach proszone są o zaznaczenie tego faktu w karcie zgłoszenia.

 

Adres organizatora

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97

tel.: 83 344 99 02

email: r.rzeczkowska@pswbp.pl

FormFormularz zgloszenia uczestnictwa w konferencji TEORIA I PRAKTYKA ADAPTOWANEJ AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ

PrzewodniczącyKomitetuNaukowegoPrzewodniczącaKomitetuOrganizacyjnego

Prof. dr hab. JózefBergierdr hab. Krystyna Gawlik