У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

20 лютого 2019 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ткачука Сергія Олександровичана тему «Метаболічні порушення за умови ішемічного ураження серця і супутнього стеатогепатозу» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник–доктор медичних наук, професор Лаповець Любов Євгенівна, Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького МОЗ України, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Гавриляк Вікторія Василівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, інститут хімії та хімічних технологій, професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології; доктор медичних наук, професор Денефіль Ольга Володимирівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського, завідувач кафедри патологічної фізіології.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Кіндрат Ірини Петрівни на тему «Молекулярні механізми порушення обміну заліза при ураженні печінки» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Ерстенюк Ганна Михайлівна, перший проректор, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.Бабенка, Івано-Франківський національний медичний університет. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Іскра Руслана Ярославівна, заступник директора з наукової роботи, Інституту біології тварин НААН України, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин; Лихацький Петро Григорович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського, доцент кафедри медичної біохімії.