У ТДМУ викладачі вдосконалюють свою педагогічну майстерність

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського цього навчального року розпочали роботу курси підвищення педагогічної майстерності викладачів під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Ірини Мельничук.

До проведення курсів залучаються провідні фахівці з педагогіки – професори, доценти, докторанти з різних закладів вищої освіти Тернополя.

Нещодавно на цих курсах викладачі ТДМУ мали можливість ознайомитися зі специфікою використання екстраактивного, інтраактивного, інтерактивного режимів навчання, а також з пірамідою Мартіна для вдосконалення методики читання лекцій з різними формами і методами організації інтерактивної взаємодії під час лекційних занять. Це заняття для педагогів нашого університету провела Ірина Мельничук.

Беручи участь у вправах під час тренінгу викладачі апробували свою педагогічну майстерність. Зокрема вони ознайомилися з низкою цікавих методик: шість шапок мислення де Боно (паралельне мислення), аукціон життєвих цінностей, метод «Прес», метод фокальних об’єктів, метод морфологічного аналізу, технологія розв’язування винахідницьких завдань (за Альтшулером), використання методу Зейгарник, постановка проблемних запитань.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.